Boek: 'Gezond groot groeien' ode aan de jeugdverpleegkundigen

  • 30 oktober 2019
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Ode Aan Jeugdverpleegkundige

Tijdens de feestelijke presentatie op 29 oktober 2019 ontvingen de geïnterviewde jeugdverpleegkundigen en ook de vertegenwoordigers van de landelijke JGZ-organisaties een exemplaar van het boek dat er móest komen: Gezond groot groeien.

Verschillende facetten van het beroep zichtbaar

Jacqueline de Vries, Margot Kobussen en Willy Brink maakten met storytelling verschillende facetten van het beroep van jeugdverpleegkundige zichtbaar. De geïnterviewde jeugdverpleegkundigen laten elk op hun eigen manier hun verpleegkundig leiderschap zien. Ze zijn toegankelijk, laagdrempelig, voelen goed aan wat mensen bezighoudt en kunnen makkelijk vertrouwen opbouwen.

Bestellen

Het boek is te koop voor €18,95. Bestellen kan door overmaken van €18,95 op NL03 TRIO 0379543621 t.n.v. J. de Vries, onder vermelding van het adres waar het boek naar toegestuurd kan worden. Met de inkomsten proberen de auteurs een deel van de gemaakte kosten te dekken.