Bespreken (toekomstige) kinderwens, belangrijke pijler van Kansrijke Start

  • 26 januari 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Met het inbedden van het bespreken van de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie in de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg investeren we vroegtijdig in gezondheid en welzijn van toekomstige ouders en hun kinderen. Door deze onderwerpen met ouders te bespreken kunnen onbedoelde zwangerschappen voorkomen worden en kunnen we (a.s.) ouders ondersteunen in de voorbereiding naar een zo optimaal mogelijke start en het bieden van een optimale kans op een goede toekomst, zeker als ouders zich bevinden in kwetsbare omstandigheden. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller voor fysieke en mentale problemen op latere leeftijd, blijkt uit onderzoeken, ook blijkt daaruit dat 1 op de 4 vrouwen onbedoeld zwanger is en 1 op de 6 vrouwen ongewenst.

(A.s.) ouders moeten een geïnformeerde keuze kunnen maken over het moment van het realiseren van hun kinderwens. Het stellen van de vraag naar de kinderwens kan heel goed door de JGZ gebeuren, omdat jeugdverpleegkundigen lange tijd betrokken zijn bij een gezin, meerdere contactmomenten hebben om de thema’s te bespreken en daarbij ook een goed beeld krijgen van de draagkracht en draaglast van ouders en of er sprake is van kwetsbare omstandigheden.

Belangrijk daarbij is:

  • De vraag te koppelen aan één of meerdere contactmomenten.
  • Een gespreksprotocol te hanteren, dat gestructureerd en oplossingsgericht zorgen, vragen en problemen in kaart brengt m.b.t. toekomstige opgroei-omstandigheden van het kind (zoals preSPARK, Samen Starten of de GIZ).

In onderstaande notitieschets staan de mogelijkheden van contactmomenten waarop binnen de JGZ bespreken van deze thema’s geïmplementeerd kan worden en enkele voorstellen voor het opnemen in richtlijnen. Lees verder >>  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)