Ambassadeurstraject leidt tot lef, leiderschap en aantrekkelijkheid van het beroep

  • 14 augustus 2018
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid

Vandaag kreeg minister De Jonge van VWS het evaluatierapport ‘Opbrengsten vijf jaar ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen’ aangeboden door de ambassadeurs die het leertraject hebben gevolgd.

Uit de evaluatie, uitgevoerd door het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht, blijkt dat de ambassadeurs door dit traject niet alleen meer lef hebben gekregen, ook ervaren zij een toename in assertiviteit, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige is in 2013 op initiatief van ZonMw en V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid gestart met als doel: het versterken van wijkverpleegkundigen die in staat zijn de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau te vertegenwoordigen, te lobbyen en invloed aan te wenden. Na vijf jaar hebben 74 wijkverpleegkundigen en Dementieverpleegkundigen (voorheen casemanagers dementie) deelgenomen aan het leertraject.

De ambassadeurs zijn rolmodellen voor de beroepsgroep, zorgen voor een positief imago voor de wijkverpleging, zijn succesvol in het werven van nieuwe collega’s en geven gastcolleges bij de opleiding verpleegkunde op hogescholen. Ambassadeurs geven aan “Ik heb lef gekregen om mezelf naar buiten te brengen en te vertellen wat ik doe als wijkverpleegkundige”.

Infographic Ambassadeurstraject Wijkverpleegkundigen 1
Infographic

Niet alleen de cliënt en de wijkverpleegkundigen hebben hier baat bij, ook de thuiszorgorganisatie profiteert omdat de ambassadeurs hun kennis overdragen naar het team en op organisatieniveau meedenken met beleid en kwaliteit. Ook gaan de ambassadeurs mee met contractonderhandelingen bij de zorgverzekeraar en zitten ze aan tafel bij de minister tijdens de schrapsessies.

Bestuurders van thuiszorgorganisaties, financiers en zorgverzekeraars zijn blij met de ambassadeurs. Een bestuurder van een thuiszorgorganisatie zegt ”Deze ambassadeurs zorgen ervoor dat de verbinding wordt gelegd tussen beleid en praktijk, of dat nu bij Zorgverzekeraars Nederland, of dat nu bij VWS of de NZA is.” De ambassadeurs schakelen heel makkelijk tussen de werelden van praktijk en beleid. Als vertalers en verbinders treden zij op.  Het ambassadeurstraject laat zien dat niet alleen handen nodig zijn in de wijk, maar vooral ook kennis; niet alleen hands on maar heads on. Dit is cruciaal om het vak verder te brengen, zeker in tijden van schaarste. Na de zomer start groep zes met het ambassadeurstraject.

Meer lezen?

De wetenschappelijke evaluatie van het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundigen is uitgevoerd door het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht.

Reageren is niet meer mogelijk

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)