Adhesiebetuiging voor onderzoek naar Big Data en Kansrijke Start

  • 17 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

V&VN jeugd ondersteunt het voorstel vanuit het NCJ en ErasmusMC om samen met JGZ professionals bij ZonMw een onderzoek aanvraag in te dienen binnen het programma Big Data en Kansrijke Start. De doelstelling is om te komen tot optimale zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders en kinderen door meer gebruik te maken van gegevens over de zwangerschap (geboortezorg) en de kindertijd ( jeugdgezondheidszorg). Als eerste willen de onderzoekers dan ook gegevens verzamelen van de zwangerschap en de kindertijd. Deze gegevens worden, samen met algemene gegevens van gezinnen in Nederland, aan elkaar gekoppeld. Uiteraard gebeurt dit op een veilige manier zodat de gegevens niet terug vertaald kunnen worden naar individuele ouders en kinderen. Als tweede stap wordt, met computerondersteuning, onderzocht welke risicofactoren en beschermende factoren samenhangen met uitkomsten van het kind in de toekomst. Samen met (aanstaande) ouders en professionals zal in de praktijk in een aantal regionale “proeftuinen” getest worden wat werkt en wat niet. V&VN heeft laten weten dat we het initiatief zeker steunen en hopen dat het voorstel verder uitgewerkt mag worden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)