Aanpak van Early Life Stress

  • 18 november 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Thumbnail Emily

Ruim een jaar geleden sloot EUSUHM af met een verklaring over aanpakken van Early Life Stress(ELS). In maart startte de werkgroep ELS, handvatten voor de JGZ-praktijk met het helder krijgen wat er nodig is om de 4 beloftes ook gestalte te geven in de praktijk. Emily Miesen neemt daaraan deel vanuit V&VN jeugd. Ze vertelt: “Er gebeurt al best het een en ander, maar er zullen ook nog hiaten zijn. Daarom werken we nu aan een enquête om daar meer zicht op te krijgen en deze hopen we begin volgend jaar uit te laten gaan. Hoe belangrijk de preventie van ELS is en waar mogelijkheden voor de JGZ liggen werd nogmaals benadrukt in een aantal presentaties op de AJN-dag over dit thema met als titel 'ELS laat zich een leven lang gelden'. Als een van de leden van de werkgroep nam ik eraan deel en de informatie werkte motiverend en inspirerend. Als je vragen hebt aan of input voor de werkgroep, neem dan gerust contact op met mij: emilymiesen@hotmail. com.” 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)