Veranderingen in het bestuur van V&VN-IC

  • 23 december 2019
  • Nieuwsbericht
  • Intensive Care
Change

Aan het eind van 2019 zijn er enkele wijzigingen in het bestuur te melden;

Ed Cijs, stille kracht op de achtergrond van ons bestuur, stopt na 5 jaar als bestuurslid. Hij deed onze financiën en beheerde de website van V&VN-IC. We zullen het vele werk wat hij voor ons deed, altijd gecombineerd met een flinke dosis humor, missen! Carla Kops volgt hem op als penningmeester. Wij zijn blij dat zij deze rol op zich wil nemen. 

Ook onze voorzitter Stephanie Kaalberg gaat helaas stoppen met haar rol in het bestuur. Zij had 7 jaar zitting in het bestuur waarvan 4 jaar als voorzitter. We zijn haar veel dank verschuldigd voor de grote rol die zij in de afgelopen jaren heeft gespeeld in het uitzetten van het beleid, haar succesvolle contacten met stakeholders en de fijne en professionele manier waarop ze haar voorzittersrol in vergaderingen en bijeenkomsten vorm gaf. We zijn er dan ook blij dat zij V&VN IC blijft vertegenwoordigen in de Vakcommissie Acute Zorg. Daar zal zij zich vanuit haar brede expertise op het gebied van acute zorg blijven inzetten voor de beroepsorganisatie. Tevens zal zij vanuit haar functie als regiocoördinator IC/SEH van het Radboudumc blijven participeren in het LHIC en de LNIC.

Vol trots willen we vermelden dat wij binnen ons bestuur een opvolger voor Stephanie hebben gevonden: Rowan Marijnissen – de Jong neemt haar taak over. Ze is in de afgelopen periode door Stephanie ingewerkt en voorbereid op haar nieuwe rol. We hebben er alle vertrouwen in dat Rowan deze rol op een goede manier zal gaan invullen.

Tenslotte nog meer goed nieuws: Paul Rood komt ons bestuur met ingang van 1 januari 2020 versterken. Hij is werkzaam als Verpleegkundig Wetenschapper op de Intensive Care van het Radboudumc en heeft een achtergrond als IC-verpleegkundige. We kijken ernaar uit dat Paul zijn expertise en kennis binnen ons bestuur gaat inzetten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)