Oproep voor Netwerkvorming

  • 30 maart 2021
  • Intensive Care
Hands

Het afgelopen jaar is V&VN Intensive Care actief betrokken geraakt bij/ of heeft deelgenomen aan de landelijke beleidstafels. Deze positie willen wij graag vasthouden, verstevigen en uitbreiden. Dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben daar de IC-verpleegkundigen van Nederland voor nodig.

Om de IC-verpleegkundigen nog beter te kunnen vertegenwoordigen willen wij graag een netwerk met IC-verpleegkundigen vormen. Wij streven op dit moment naar minimaal één vertegenwoordiger per ROAZ-regio.

Het korte termijn doel van dit netwerk richt zich op de ontwikkelingen en organisatie rondom COVID-19 op de Intensive Care. Helaas is het zo dat het aantal COVID-19 patiënten weer toeneemt. Wat betekent dit voor de IC-verpleegkundigen en de IC-zorg, welke zorgen zijn er (opnieuw)? Wat kunnen we hierin van elkaar leren?

Een tal van vragen waar wij graag input op willen krijgen. Jullie input vormt onze stem.

Het lange termijn doel van het netwerk is gericht op verbondenheid en verbinding tussen alle IC-verpleegkundigen van Nederland. Wij willen de IC-verpleegkundigen versterken en positioneren aan landelijke, - regionale en lokale beleidstafels. In de loop der tijd zal het netwerk meer vorm krijgen en verder uitgebreid worden.

Ben jij geïnteresseerd om hierin een actieve bijdrage te leveren lees dan hier verder.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)