NVIC en V&VN-IC presenteren update opschalingsplan IC-capaciteit

  • 13 september 2021
  • Intensive Care
Image For Publishing 123

Beste collega’s,

De komende tijd gaan we ons hard maken dat we die capaciteit beschikbaar hebben waar we de kwaliteit en werkplezier hooghouden, zoveel mogelijk capaciteit op de lange termijn houden, verdere uitstel van reguliere en zeker kritisch planbare zorg te voorkomen én de capaciteit op korte termijn zo hoog mogelijk maken.

We zoeken dus naar de juiste balans tussen verhogen van capaciteit op de korte termijn en het verkrijgen van capaciteit mét behoud van kwaliteit van zorg op de lange termijn. De belangrijkste conclusie is dat de IC-capaciteit enkel het resultaat kan zijn van wat er beschikbaar is en niet zondermeer het gevolg van wat er nodig is.

Het voortdurend opschalen heeft ruimte, tijd en aandacht voor het behouden van kwaliteit, scholing en opleiden beperkt. Bovendien is het werken veranderd. Dit samen leidt op dit moment tot een grote uitstroom van IC-verpleegkundigen naast een hoog ziekteverzuim. We hebben van de afgelopen periode geleerd wat we wel en wat we niet kunnen. We hebben op basis van deze kennis en ervaring een update IC-capaciteit najaar-winter 2021-22 [LINK] geschreven. De belangrijkste wijziging: we verwachten kortdurend maximaal 1350 IC-bedden te kunnen realiseren. Samen met alle stakeholders zijn we in gesprek over het LNAZ opschalingsplan en hoe ons plan hierin op te nemen.

Samengevat ziet het opschalingsplan er als volgt uit:

Afbeelding1

De in ons document gestelde randvoorwaarden zijn essentieel om tot de genoemde capaciteit te komen. Wij vragen jullie, collega’s, werkgevers en overheid zich hier maximaal voor in te spannen. 

‘Roepen tegen een boom dat er meer appeltjes moeten komen helpt niet, water en voedingsstoffen (op den duur) wel.’

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)