Landelijke ledenpeiling IC-verpleegkundigen

  • 8 mei 2020
  • Intensive Care
Question Mark PBMGXYN

Recentelijk is er sprake van grote druk op de ziekenhuizen om structurele verhoging van het aantal IC-bedden in de nabije toekomst i.v.m. de COVID-19 crisis. Het bestuur van V&VN-IC voelt, net als velen van jullie, zorgen over de rol van de verpleegkundige in de Corona Crisis en de druk op de IC-verpleegkundigen. Op dit moment zitten wij aan de landelijke overlegtafels en laten onze stem horen in de landelijke pers. Waar nodig, komen wij op voor de competenties en verantwoordelijkheden van de IC-verpleegkundigen en de kwaliteit van zorg.  Zo is V&VN-IC  nauw betrokken bij de landelijke vraagstukken rondom de IC-zorg m.b.t. de COVID-19 crisis en overleggen met o.a. FMS, NVIC, VWS.

Wij zijn in dit kader in gesprek over het optimaal positioneren van de rol van de IC-verpleegkundige en we kijken met de samenwerkingspartners welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren. Met het oog daarop wil V&VN informatie krijgen over hoe de IC-verpleegkundigen deze periode hebben ervaren en hoe zij naar de toekomst kijken.

Wat hebben wij nodig om ons werk te kunnen uit voeren zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg? En hoe behouden we ons personeel? Het antwoord op deze vragen is voor ons de basis om ons werk als bestuur en als beroepsvereniging  te kunnen doen en om jullie als beroepsgroep goed  te kunnen vertegenwoordigen aan landelijke overlegtafels.

Het bestuur van V&VN-IC heeft besloten dat wij de hele beroepsgroep van IC-verpleegkundigen willen betrekken bij onze ledenpeiling, voor deze peiling nodigen wij ook niet-leden uit om te participeren. De ledenpeiling wordt je één dezer dagen toegestuurd.

Maak je sterk voor jezelf en voor je beroepsgroep, laat je stem horen en vul deze ledenpeiling zo snel mogelijk in!

Bestuur V&VN-IC

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)