IC capaciteit najaar/winter 2022-2023

  • 1 juni 2022
  • Nieuwsbericht
  • Intensive Care
Capaciteit IC

Op 31 mei is door de Nationale regiegroep Opschaling IC en de besturen van de V&VN-IC en NVIC het document Capaciteit intensive care najaar/winter 2022-2023 gedeeld dat gebruikt kan worden voor een plan voor opschaling tijdens pandemische druk. Dit plan is geschreven vanuit het perspectief van de IC en de lessen die wij de afgelopen jaren hebben geleerd.

In het kort, op dit moment bestaat de basiscapaciteit van de IC uit 925 IC-bedden waarvoor goed gekwalificeerde professionals beschikbaar zijn. Er kan, gedurende een korte periode, opgeschaald worden met eigen IC professionals tot 1.064 bedden. Mocht een verdere opschaling nodig zijn, vraagt dit om hulp van zorgprofessional van andere afdelingen. We kunnen, met hulp, kortdurend opschalen tot 1.200 IC bedden, maar dit zal betekenen dat er opnieuw andere zorg afgeschaald moet worden. Het nemen van deze stap heeft effect op de kwaliteit van zorg voor patiënten en voor de kwaliteitsbeleving (werkplezier, vitaliteit) van het werk door het personeel. Omdat voor deze stap ondersteuners nodig zijn, zal zorg buiten de IC moeten worden afgeschaald. Het andermaal afschalen van zorg buiten de IC heeft dermate veel negatieve effecten dat dit niet gewenst is. De afschaling van de reguliere zorg van de afgelopen twee jaar heeft geleid tot aanzienlijke toename van gezondheidsschade.

Een stap om op te schalen boven de 1.200 IC-bedden is om dezelfde reden onwenselijk.

De afgelopen tijd zijn veel IC professionals opgeleid, dankzij deze inspanning is de IC capaciteit min of meer gelijk gebleven. Echter, om beter voorbereid te zijn zal de basiscapaciteit van de IC moeten worden vergroot naar 1.150 bedden. Dit streven maakt het mogelijk dat de maatschappij bij pandemische druk langer open kan blijven. Het is aan de overheid en de bestuurders om de voorwaarden te scheppen om dit mogelijk te maken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)