EPA gericht opleiden

 • 30 mei 2022
 • Nieuwsbericht
 • Intensive Care
1 (1)

Inmiddels zijn EPA’s geen onbekend begrip meer zijn op de IC-afdelingen in Nederland. Er zijn al heel veel studenten gestart met de BAZ als eerste module van alle acute opleidingen.

Voor iedereen zal het wennen zijn, nu de nadruk van het opleiden in de praktijk ligt en niet bij de theorieaanbieder. Wanneer kan en mag ik een student voor een EPA bekwaam verklaren en wat betekent dit. Het loslaten van het 'oude denken' kost bij veel IC-professionals nog moeite en dat is logisch.

Maar wat betekent dit voor de praktijk? Als je als werkbegeleider de student een EPA op supervisie niveau hebt toevertrouwd, dan zeg je dat de student dit zelfstandig kan. Je kunt deze vaardigheid met een gerust hart aan de student overlaten. Maar voelt dit ook zo?

Als werkbegeleider zul je eraan moeten wennen en vertrouwen krijgen in deze nieuwe manier van opleiden. Stap voor stap ga je ervaren wat “het nieuwe opleiden” aan voordelen te bieden heeft.

De laatste versie EPA’s zijn in mei opgeleverd. Daarbij is gelukkig de ILS (Immediately Life Support) vanuit de BAZ verplaatst naar de Kern EPA’s, waar deze EPA ook thuishoort. Tevens is er Cardiologie toegevoegd aan de Kern EPA’s voor de IC, want ook op de IC komt cardiologie voor.

De opleiding tot Intensive Care verpleegkundige ziet er nu als volgt uit:

Kern EPA’s

 • AZ-FO-1 (BAZ)Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
 • AZ-FO-2 (BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-3 (BAZ) Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-4 (BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV)
 • AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager
 • AZ-IC-1 Zorg verlenen aan de instabiele invasief beademde zorgvrager
 • AZ-IC-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager op de IC
 • AZ-FO-7 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest

Specifieke EPA’s

 • AZ-IC-3 Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctie vervangende therapie
 • AZ-FO-8 Zorgdragen voor de opvang van een vitaal bedreigd kind
 • AZ-FO-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager na een neurochirurgische ingreep
 • AZ-FO-10 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning
 • AZ-IC-4 Zorgdragen voor Post Intensive Care nazorg
 • AZ-IC-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager bij orgaantransplantatie
 • AZ-IC-6 Zorgdragen voor de initiële benadering van een zorgvrager en/of consultatieve functies buiten de eigen unit
 • AZ-FO-12 Zorg verlenen aan zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep
 • AZ-FO-13 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring

Zoals je ziet is de nummering niet altijd logisch dit heeft te maken dat er Functie Overstijgende (FO) EPA’s zijn en IC EPA’s. De FO EPA’s zijn voor de meerdere opleidingen van toepassing en IC EPA’s alleen voor de IC. Het is wel van belang de juiste coderingen aan te houden, dit is de codering die het CZO zal hanteren voor de diploma aanvraag en het vastleggen van de specifieke EPA die worden behaald.

Voor meer informatie kijk op de site van CZO Flexlevel.

Op dit moment wordt er nagedacht over hoeveel studiepunten er aan de opleidingen toegekend moeten worden. Dit zal voor iedere opleiding anders zijn.  We zullen dit met jullie delen zo snel als dit duidelijk is.

Namens het bestuur van V&VN-IC

Marianne Freulings

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)