COVID-19

  • 17 maart 2020
  • Intensive Care
Cdc W9keokhajkw Unsplash

Beste collega’s,

De afgelopen dagen volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 elkaar in hoog tempo op. Op dit moment is er in Nederland nog voldoende IC-capaciteit beschikbaar, maar gezien de recente ontwikkelingen, is het goed om er rekening mee te houden, dat er ook in Nederland opgeschaald zal moeten worden.

V&VN-IC onderhoudt nauw contact met belangrijke belanghebbenden, o.a. de Nederlandse vereniging voor Intensive Care (NVIC), evenals collega specialismen zoals de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen (NVA) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Indien nodig zullen zij ons bijstaan om de noodzakelijke zorg te kunnen bieden in de komende periode.

Belangrijke informatie voor IC-verpleegkundigen:

De NVIC heeft een Ad hoc protocol ‘Beademen van patiënten met respiratoire insufficiëntie met een COVID19 luchtweginfectie’ opgesteld door het ErasmusMC gedeeld op hun website . De belangrijkste adviezen:

  • Geen Optiflow en NIV gebruiken, of onder zeer stringente voorwaarden
  • Non-rebreathing Masker liever niet gebruiken, en alleen onder stringente voorwaarden te gebruiken.
  • Long-protectief te beademen, in buikligging, gebruikmakend van hoge PEEP.
  • Het gehele protocol vind je via de NVIC: Klik hier.

Indien gebruik moet worden gemaakt van collega’s van buiten de IC, dan is het raadzaam dat men zich op de hoogte stelt van de hygiëne, beademing en andere relevante protocollen van jouw afdeling en ziekenhuis. Deze zijn en blijven leidend. Overweeg om tijdelijke collega’s te koppelen aan een ervaren collega, om zo snel optimaal ingewerkt te raken.

Op sociale media zijn veel Nederlanders die hun hulp aanbieden. Hieronder zijn ook (oud) verpleegkundigen. Momenteel wordt aangeraden deze mensen te verwijzen naar de afdeling HR, om zo indien noodzakelijk ingezet te kunnen worden via de flexpool van het ziekenhuis. Op de website van V&VN vind je vanaf 17 maart informatie over de voorwaarden waaronder oud-verpleegkundigen, herintreders en anderen zonder BIG registratie in crisissituaties ingezet kunnen worden in de zorg. Het betreft hier wetgeving, scholing, etc.

Naast de reguliere nieuwskanalen, kan actuele en betrouwbare informatie worden gevonden via:

Het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
De NVIC: nvic.nl/

Als laatste willen wij vanuit het landelijk bestuur een ieder die zich momenteel inzet, ongeacht de wijze waarop, hiervoor bedanken. Zorg in deze uitzonderlijke periode ook goed voor jezelf en elkaar.

Landelijk bestuur V&VN IC

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd