5

Mijn naam is Rowan Marijnissen- de Jong. Sinds het voorjaar van 2017 participeer ik in het bestuur van V&VN-IC. Sinds afgelopen januari (2020) ben ik voorzitter van V&VN-IC. Voor mij een nieuwe rol die ik met veel uitdaging aan mag gaan. 

Passie voor het verpleegkundige beroep en specifiek de acute (intensive care) zorg heb ik al jaren. Na het volgen van de verpleegkundige opleiding ben ik al snel gestart met de opleiding tot ic-verpleegkundige. Inmiddels werk ik al sinds 2012 met veel plezier als ic-verpleegkundige (aan bed) in het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. Nieuwe mensen enthousiast maken voor het vak en kennisdelen vind ik leuk. Dat heeft ertoe geleid dat ik de opleiding leraar Gezondheidszorg en Welzijn heb afgerond. Naast ic-verpleegkundige ben ik ook al enkele jaren praktijkopleider op de ic. Zowel als ic-verpleegkundige en praktijkopleider ic vind ik het leuk om te blijven innoveren, leren en ontwikkelen.

De combinatie van passie voor het beroep, mijn functies in het ETZ en mijn rol binnen het bestuur van V&VN-IC maakt dat ik intensief betrokken ben bij de ontwikkelingen binnen het beroep van de (IC-)verpleegkundige. Het is een uitdaging om andere IC-verpleegkundigen te verleiden mee te participeren in (landelijke) ontwikkelingen en hun stem op een constructieve wijze te laten horen. V&VN-IC geeft mij en onze leden hiervoor de ultieme kans. Afgelopen jaren heeft V&VN-IC zich sterk ontwikkeld tot sparringpartner aan diverse (landelijke) tafels. Daarnaast is er actief mee geparticipeerd in richtlijnontwikkeling en het schrijven van het expertise gebied van de ic-verpleegkundige. Aankomende jaren hoop ik dat wij ons als beroepsgroep binnen V&VN-IC verder kunnen verstevigen, en dat onze leden zich uitgenodigd en betrokken voelen bij de ontwikkelingen in ons mooie beroep. Heb je suggesties of ideeën dan nodig ik je van harte uit om contact op te nemen met ons.

Hopelijk mogen we elkaar eens ontmoetten. 

3

Mijn naam is Paul Rood, en ben vicevoorzitter van V&VN-IC. Ik werk als senioronderzoeker binnen het lectoraat Acute en Intensieve Zorg en docent op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar ik me richt op onderzoek binnen de IC en de bredere acute keten.

Ik ben sinds 2008 verpleegkundige, en heb van 2010 tot 2020 op de IC van het Radboudumc gewerkt, waar ik eind 2011 mijn diploma IC-verpleegkunde heb behaald, en per 2014 als verpleegkundig wetenschapper werkzaam ben geweest. In 2016 heb ik mijn master verplegingswetenschappen behaald in Utrecht, en heb daarna promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van niet-medicamenteuze interventies ter preventie en behandeling van delirium op de IC. Daarnaast was ik lid van de verpleegkundige staf, waar ik me vooral richtte op kwaliteit en veiligheid, en was organisator van regionale verpleegkundige refereermiddagen in het Radboudumc en de landelijke Masterclass voor IC-verpleegkundigen. Verder heb ik de afgelopen jaren de Venticare Kennisquiz op Venticare Live samengesteld en gepresenteerd, en schrijf zo nu en dan voor Venticare Magazine.

Ik vind het leuk en belangrijk om op landelijk niveau samen te werken. Ik zie onze beroepsvereniging als de plek om kennis en kunde de delen, en als landelijke vertegenwoordiger van onze beroepsgroep. Gezamenlijk kunnen wij invloed uitoefenen op tal van belangrijke zaken, en andere partijen zoals de overheid en collega-beroepsgroepen adviseren hoe IC-verpleegkundigen optimaal te betrekken bij de zorg in de toekomst. Hierbij wil ik jou van harte uitnodigen om actief mee te denken, om te zorgen voor een beroepsvereniging

Afbeelding1

Ik ben Marianne Freulings en ik ben sinds 2016 lid van het V&VN IC bestuur.

Ik ben al 42 jaar werkzaam in de zorg. Het grootste deel van mijn carrière heb ik gewerkt op de Intensive Care van het MUMC als IC verpleegkundige en later als praktijkcoördinator. In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs en ben ik 50% senior opleidingscoördinator acute zorg binnen de MUMC-academie. Sinds oktober 2019 ben ik voor 50% regiomanager van ICUZON.

Deze twee werelden passen goed bij mij. Het dynamische van onderwijs en de dynamiek binnen de verschillende IC-afdelingen in de regio, leveren mij heel veel input voor het onderwijs. Het nadenken over de acute zorg en het ontzuilen van de verschillende afdelingen binnen de acute zorg zie ik als een uitdaging. Het biedt veel kansen voor verpleegkundigen om zich op verschillende vlakken te specialiseren.

De V&VN IC kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen het verpleegkundig domein en met name voor de IC verpleegkundige.  Deskundigheidsbevordering, ontwikkelingen en carrièremogelijkheden voor de IC-verpleegkundigen hebben mijn persoonlijke interesse. Het behouden van deze professionals is een uitdaging, maar ook biedt ook kansen om er samen iets moois van te maken.

Als bestuurslid van de V&VN IC  heb ik educatie en CZO-zaken in mijn portefeuille. 

7

Ik ben Frederique Paulus en werk als verpleegkundige en senior onderzoeker op de Intensive Care van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Ik ben opgeleid als klinisch epidemioloog aan de Universiteit van Amsterdam en ben in 2012 gepromoveerd op het onderwerp Manual Hyperinflation preclinical and clinical studies.

Sinds maart 2019 ben ik als bijzonder lector Critical Care verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het bijzonder lectoraat Critical Care focust op de verpleegkundige aspecten van zorg en wetenschappelijk onderzoek op intensive careafdelingen, in het bijzonder bij beademde patiënten. Naast mijn lectorschap, waarvoor ik ongeveer één dag in de week voor de HvA werk, besteed ik mijn tijd aan het verrichten van onderzoek en het begeleiden van junior onderzoekers. Het onderzoek waar ik mij op richt is vooral luchtwegzorg en beademing.

Als bestuurslid van V&VN-IC richt ik mij voornamelijk op het verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Ik vertegenwoordig V&VN-IC in de European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa), waarin ik voorzitter van de wetenschappelijke commissie ben.

Foto Beanca

Mijn naam is Beanca de Jong. Sinds oktober 2021 maak ik deel uit van het bestuur van V&VN-IC. Ik ben werkzaam als IC kinderverpleegkundige en praktijkopleider op de Kinder Intensive Care van het UMCG in Groningen. Hiervoor heb ik 5 jaar gewerkt als IC neonatologie verpleegkundige, ook in het UMCG. En daarvoor heb ik 8 jaar als anesthesieverpleegkundige gewerkt in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Het op landelijk niveau samenwerken is belangrijk en interessant. Het biedt kansen om meer te bereiken voor IC verpleegkundigen. Ik hoop hiermee de PICU verpleegkundigen nog meer te kunnen betrekken bij de ontwikkelingen die op landelijk niveau gaande zijn en hun stem te laten horen. Ook zou ik graag willen meedenken over hoe we de IC (kinder/neonatologie) verpleegkundigen kunnen behouden voor de diverse Intensive Care afdelingen.

8

Mijn naam is Nellie Kolk. Ik werk sinds 2003 bij V&VN. De laatste jaren als adviseur Vereniging en sinds ruim 2 jaar als contactpersoon en ondersteuner van V&VN IC. Tevens ondersteun ik de andere afdelingen binnen de Vakcommissie Acute Zorg: V&VN Medium Care, V&VN Militaire Zorg en V&VN Ambulancezorg.

In de jaren 80 was ik wijkverpleegkundige in Amsterdam en in de jaren 90 werkte ik als gespecialiseerd HIV/AIDS verpleegkundige stedelijk, regionaal en landelijk. Na het afronden van mijn studie verplegingswetenschap in 2003 ben ik bij V&VN gaan werken, de eerste jaren als VAR-expert en daarna in het Team Vereniging. In die functie heb ik 36 afdelingen mogen ondersteunen bij/met het schrijven van hun Expertisegebied.

Ook heb ik in de afgelopen jaren meer dan 20 afdelingen ondersteund en 15 beroepsgroepen begeleid in de aansluiting bij V&VN. Het bestuur van V&VN IC ondersteun ik met veel plezier en voldoening. Een actieve, professionele groep bestuurders die op vele fronten verpleegkundig leiderschap laten zien en de leden optimaal betrekt bij het afdelingsbeleid.

Foto Renze Voor Website 2

Mijn naam is Renze Jongstra en ik ben sinds eind 2020 lid van het bestuur van V&VN-IC. Ik werk als Intensive Care Verpleegkundige en Circulation Practitioner op de Volwassen en de Kinder IC in het LUMC. Daarnaast ben ik praktijkdocent bij de opleidingen van het LUMC en werkzaam op de MICU Zuidwest Nederland. Verder ben ik op freelancebasis nog werkzaam als auteur voor verschillende opdrachtgevers.

Al tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige, had ik interesse voor de acute zorg en mede daardoor heb ik het laatste jaar van de HBO-V duaal gedaan op de verkoever van het UMCG. Na enkele jaren als algemeen verpleegkundige en offshore medic gewerkt te hebben, heb ik van 2005 – 2007 de IC-opleiding voor volwassenen gedaan in het toenmalige MCH. Vanaf 2010 was ik werkzaam als senior IC-verpleegkundig en in 2012 heb ik de opleiding tot Circulation Practitioner afgerond. Uiteindelijk ben ik 1,5 jaar teamleider geweest op locatie Bronovo, die inmiddels gefuseerd was met het MCH tot het HMC. Hierna ben ik om mij heen gaan kijken voor een nieuwe uitdaging. Inmiddels werk ik sinds 2016 in het LUMC, waar ik in 2018 de opleiding tot Kinder IC-verpleegkundige heb afgerond. Op dit moment werk ik 6 maanden per jaar op de ICU en 6 maanden op de PICU. Daarnaast heb ik als Circulation Practitioner nog verschillende werkzaamheden in het LUMC, zoals het geven van onderwijs binnen verschillende opleidingen bij het Directoraat Onderwijs en Opleidingen. Naast mijn werkzaamheden in het LUMC werk ik op de MICU en schrijf ik artikelen en content voor onderwijsmateriaal voor zowel de IC als algemene verpleegkunde.

Voordat ik in het bestuur van V&VN-IC kwam, had ik al bestuurlijke ervaring in de landelijke vakgroep voor Circulation Practitioners, die is opgegaan in Practitioners Nederland, de vereniging voor Ventilation, Circulation, Renal en Neural Practitioners. Door deze ervaring heb ik landelijk al een kijkje kunnen nemen op verschillende IC’s in Nederland en heb ik gezien dat er naast de vele overeenkomsten ook grote verschillen zijn. Toch spelen de IC-verpleegkundigen op alle IC’s in Nederland een cruciale rol en ik verwacht dat die rol alleen maar groter zal worden. Het vak zal veranderen, er zullen meer taken en verantwoordelijkheden bij komen en medische technologie zal het vak uitdagender gaan maken. Daarom is het belangrijk dat we een sterke afdeling zijn binnen V&VN, die een grote groep actieve leden heeft verdeeld over het hele land. Het is dan ook mijn doel het netwerk van V&VN-IC uit te breiden met actieve leden om zo een toekomstbestendige beroepsvereniging te zijn wiens leden door het hele land werken.

 

 

Schermafbeelding 2022 02 04 Om 10.05.41

Mijn naam is Joke Dieperink. Ik ben werkzaam als Circulation Practitioner, IC-verpleegkundige en ALS instructeur in Gelre ziekenhuizen.

Sinds het najaar van 2020 participeer ik in het bestuur van V&VN-IC. Een  ontzettende leuke nieuwe uitdaging.

Sinds 2013 werk ik op de intensive care van Gelre ziekenhuizen, hiervoor heb ik op de thorax IC van het UMCG gewerkt, waar ik ook de opleiding heb gevolgd tot IC-verpleegkundige.

Ik werk met ontzettend veel plezier in de zorg en mijn verschillende functies binnen het ziekenhuis  dagen mij uit om vakinhoudelijk steeds up-to-date te blijven.

Werkplezier heeft voor mij alles te maken met uitdaging. Ik wil nooit op de automatische piloot raken, ik wil mezelf blijven uitdagen, scherp en kritisch blijven.

Ik ben aangesloten bij  het bestuur van de V&VN-IC  omdat ik graag de  IC-verpleegkundigen en Practitioners wil vertegenwoordigen. Ik hoop hiermee ons beroep nog aantrekkelijker te maken voor nu en in de toekomst. Ook wil ik meedenken over het nog efficiënter inrichten van de acute zorg.

Heb je suggesties of ideeën om ons beroep nog leuker en interessanter te maken laat het ons dan weten!

Foto Joke

Als intensive care verpleegkundige geef ik de mogelijkheden niet op om iedere patiënt zorg op maat te geven. Ik word uitgedaagd door complexe en acute situaties in de patiëntenzorg, juist om in die situaties in nauwe samenwerking met een multidisciplinair team in te staan voor hoogwaardige patiëntenzorg. 

Op dit moment ben ik op diverse plaatsen actief binnen de intensieve acute zorg. Als IC-verpleegkundige werk ik met heel veel plezier in de directe patiëntenzorg op de IC van het Amphia ziekenhuis in Breda. Naast IC verpleegkundige ben ik afgestudeerd als klinische gezondheidswetenschapper doe ik praktijkonderzoek en schrijf ik mee aan multidisciplinaire richtlijnen. Om de driehoek af te maken, houd ik mij bezig met het opleiden van nieuwe collega’s door onderwijs te verzorgen aan de Erasmus MC academie.

Het werken in de driehoek van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk is dan ook de ambitie die ik meeneem naar het bestuur van V&VN IC. Het over grenzen heen kijken, nieuwe gebieden verkennen. Uitdagingen aangaan en samenwerken in verschillende netwerken is de positie die iedere IC verpleegkundige verdient en waar wij als beroepsgroep onze positie kunnen ontwikkelen en verstevigen. 

Mijn naam is Lea van Duijvenbode – den Dekker en ik zie uit naar een mooie samenwerking!

CD718BB2 47D4 43B0 A5D4 4013756ECD0B

Als IC-neonatologie verpleegkundige ben ik zo’n 25 jaar werkzaam geweest op de  NICU in het Erasmus MC te Rotterdam. Hierna heb ik een klein jaar gewerkt als interimmanager voor deze afdeling.

Na deze interim-periode ben ik niet teruggekeerd in mijn rol als verpleegkundige maar heb ik, samen met een collega, de opnamecoördinatie voor de afdeling neonatologie opgezet en vormgegeven. Dit doe ik nu alweer een paar jaar met veel plezier en passie.

Daarbij voel ik me nog steeds betrokken bij de ontwikkelingen op de afdeling en werk ik nauw samen met de neonatologen, verpleegkundig specialisten, neonatologieverpleegkundigen en managers van de afdeling. Tevens woon ik 2x per jaar het regio overleg bij. Deze betrokkenheid maakt dat ik een goed inzicht blijf houden m.b.t.  de ontwikkelingen/knelpunten op de afdeling, maar ook in de regio.

Met het invullen van de nog ontbrekende vertegenwoordiging van de NICU, binnen het bestuur van de V&VN-IC, hoop ik een positieve bijdrage te kunnen gaan leveren als vertegenwoordiger voor de IC-neonatologie verpleegkundigen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!