Rowan Marijnissen- de Jong

Mijn naam is Rowan Marijnissen- de Jong. Sinds het voorjaar van 2017 participeer ik in het bestuur van V&VN-IC. Sinds afgelopen januari (2020) ben ik voorzitter van V&VN-IC. Voor mij een nieuwe rol die ik met veel uitdaging aan mag gaan. 

Passie voor het verpleegkundige beroep en specifiek de acute (intensive care) zorg heb ik al jaren. Na het volgen van de verpleegkundige opleiding ben ik al snel gestart met de opleiding tot ic-verpleegkundige. Inmiddels werk ik al sinds 2012 met veel plezier als ic-verpleegkundige (aan bed) in het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. Nieuwe mensen enthousiast maken voor het vak en kennisdelen vind ik leuk. Dat heeft ertoe geleid dat ik de opleiding leraar Gezondheidszorg en Welzijn heb afgerond. Naast ic-verpleegkundige ben ik ook al enkele jaren praktijkopleider op de ic. Zowel als ic-verpleegkundige en praktijkopleider ic vind ik het leuk om te blijven innoveren, leren en ontwikkelen.

De combinatie van passie voor het beroep, mijn functies in het ETZ en mijn rol binnen het bestuur van V&VN-IC maakt dat ik intensief betrokken ben bij de ontwikkelingen binnen het beroep van de (IC-)verpleegkundige. Het is een uitdaging om andere IC-verpleegkundigen te verleiden mee te participeren in (landelijke) ontwikkelingen en hun stem op een constructieve wijze te laten horen. V&VN-IC geeft mij en onze leden hiervoor de ultieme kans. Afgelopen jaren heeft V&VN-IC zich sterk ontwikkeld tot sparringpartner aan diverse (landelijke) tafels. Daarnaast is er actief mee geparticipeerd in richtlijnontwikkeling en het schrijven van het expertise gebied van de ic-verpleegkundige. Aankomende jaren hoop ik dat wij ons als beroepsgroep binnen V&VN-IC verder kunnen verstevigen, en dat onze leden zich uitgenodigd en betrokken voelen bij de ontwikkelingen in ons mooie beroep. Heb je suggesties of ideeën dan nodig ik je van harte uit om contact op te nemen met ons.

Hopelijk mogen we elkaar eens ontmoetten. 

Paul Rood

Mijn naam is Paul Rood, en ben vicevoorzitter van V&VN-IC. Ik werk als senioronderzoeker binnen het lectoraat Acute en Intensieve Zorg en docent op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar ik me richt op onderzoek binnen de IC en de bredere acute keten.

Ik ben sinds 2008 verpleegkundige, en heb van 2010 tot 2020 op de IC van het Radboudumc gewerkt, waar ik eind 2011 mijn diploma IC-verpleegkunde heb behaald, en per 2014 als verpleegkundig wetenschapper werkzaam ben geweest. In 2016 heb ik mijn master verplegingswetenschappen behaald in Utrecht, en heb daarna promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van niet-medicamenteuze interventies ter preventie en behandeling van delirium op de IC. Daarnaast was ik lid van de verpleegkundige staf, waar ik me vooral richtte op kwaliteit en veiligheid, en was organisator van regionale verpleegkundige refereermiddagen in het Radboudumc en de landelijke Masterclass voor IC-verpleegkundigen. Verder heb ik de afgelopen jaren de Venticare Kennisquiz op Venticare Live samengesteld en gepresenteerd, en schrijf zo nu en dan voor Venticare Magazine.

Ik vind het leuk en belangrijk om op landelijk niveau samen te werken. Ik zie onze beroepsvereniging als de plek om kennis en kunde de delen, en als landelijke vertegenwoordiger van onze beroepsgroep. Gezamenlijk kunnen wij invloed uitoefenen op tal van belangrijke zaken, en andere partijen zoals de overheid en collega-beroepsgroepen adviseren hoe IC-verpleegkundigen optimaal te betrekken bij de zorg in de toekomst. Hierbij wil ik jou van harte uitnodigen om actief mee te denken, om te zorgen voor een beroepsvereniging

Marianne Freulings

Ik ben Marianne Freulings en ik ben sinds 2016 lid van het V&VN IC bestuur.

Ik ben al 42 jaar werkzaam in de zorg. Het grootste deel van mijn carrière heb ik gewerkt op de Intensive Care van het MUMC als IC verpleegkundige en later als praktijkcoördinator. In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs en ben ik 50% senior opleidingscoördinator acute zorg binnen de MUMC-academie. Sinds oktober 2019 ben ik voor 50% regiomanager van ICUZON.

Deze twee werelden passen goed bij mij. Het dynamische van onderwijs en de dynamiek binnen de verschillende IC-afdelingen in de regio, leveren mij heel veel input voor het onderwijs. Het nadenken over de acute zorg en het ontzuilen van de verschillende afdelingen binnen de acute zorg zie ik als een uitdaging. Het biedt veel kansen voor verpleegkundigen om zich op verschillende vlakken te specialiseren.

De V&VN IC kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen het verpleegkundig domein en met name voor de IC verpleegkundige.  Deskundigheidsbevordering, ontwikkelingen en carrièremogelijkheden voor de IC-verpleegkundigen hebben mijn persoonlijke interesse. Het behouden van deze professionals is een uitdaging, maar ook biedt ook kansen om er samen iets moois van te maken.

Als bestuurslid van de V&VN IC  heb ik educatie en CZO-zaken in mijn portefeuille. 

Rianne de Jong

In 1997 ben ik gediplomeerd als verpleegkundige en heb ik op een interne afdeling gewerkt in het Kennemer Gasthuis te Haarlem. Sinds 2002 werk ik op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) te Leiden, eerst als NICU verpleegkundige, daarna als verpleegkundig expert scholing en onderzoek en vanaf 2009 als verpleegkundig teamleider op de NICU. Het is erg interessant om op de neonatologie te werken, het is een boeiend specialisme welke continue in beweging is.

Maar ook het beroep als verpleegkundige blijft continue veranderen door de kennis, inzichten en de veranderende maatschappij. Als verpleegkundige en leidinggevende is het belangrijk om hierin mee te ontwikkelen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om samen met collega-verpleegkundigen ons beroep verder te ontwikkelen. Niet alleen bij ons op de afdeling maar ook op landelijk niveau. Een beroepsvereniging zoals de V&VN geeft de mogelijkheid om samen sterk te staan en deskundigheid te ontwikkelen en te delen!

Ik vind het belangrijk dat er doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden zijn voor verpleegkundigen. Zo behoud en werf je mensen in de zorg. Samen sparren met de verpleegkundigen over deze mogelijkheden; geeft mij energie!

Heb jij ideeën hoe we ons beroep nog leuker en interessanter kunnen maken, ik nodig je van harte uit om dit met ons te delen!

Carla Kops

Ik ben Carla Kops en sinds september 2018 bestuurslid van de V&VN IC.

Ik ben 39 jaar werkzaam in de zorg. In 1985 heb ik mijn A-diploma gehaald en mocht ik blijven wat toen ter tijd bijzonder was. Er waren te veel verpleegkundigen. Dit kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Nadat ik later een jaar in Zwitserland had gewerkt ben ik de opleiding tot kinderverpleegkundige gaan doen. Vrij snel daarna de opleiding tot kinderintensive care verpleegkundige.

Waarom ben ik bestuurslid geworden? Ik wil graag o.a. de intensive care kinderen onder de aandacht brengen. Het is een superspecialisme, een prachtige tak van sport met helaas (landelijk) enorme tekorten. Zelf ben ik sinds 5 jaar 1 van de managers van de ICK van het Erasmus Medisch Centrum, locatie Sophia. Daarvoor ben ik 10 jaar praktijk coördinator geweest en heb ik in totaal 26 jaar ‘aan het IC bed’ gestaan. Dit met enorme passie voor het vak en voor het onderwijs. Als manager heb ik dan ook o.a. ‘domein onderwijs’ bij me.
Al sinds ik mij kan heugen ben ik lid van NU’91 en lid van de intensive care vereniging en later van de V&VNIC. Ik vind het erg belangrijk om je te verenigen.  Ik wil zoveel mogelijk HCK en ICK-verpleegkundigen zien te overtuigen dat elke stem belangrijk is. En dan niet aan de zijlijn, maar je daadwerkelijk te laten horen. Dan is de V&VN IC bij uitstek ‘het platform’.

Kom met ideeën, praat mee, het is een vereniging voor en door o.a. verpleegkundigen!

Verder ben ik al jaren actief in de opleidingscommissie ICK/ICN van het CZO, ben ik voorzitter van het landelijke unithoofden overleg ICK en lid van de VAR (wat in het Erasmus VIP2 heet). Vanuit veel hoeken neem ik inzichten mee, heb ik connecties en hoop ik zo van nut te zijn als bestuurslid.

Linda Nieborg

Mijn naam is Linda Nieborg. Ik ben werkzaam als IC-verpleegkundige in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Sinds 2016 zet ik mij in als bestuurslid in het bestuur van V&VN-IC.

Ik ben 19 jaar geleden als MBO-verpleegkundige begonnen op de chirurgie. Ik heb vrij vlot daarna de intensive care opleiding afgerond en ben nu 14 jaar werkzaam als verpleegkundige op de Intensive Care. Ik werk met veel plezier in de patiëntenzorg, daarnaast ben ik geïnteresseerd in kwaliteit en landelijke beroepsontwikkelingen.

Een grote diversiteit aan functies werkzaam binnen de acute zorg en de

Intensive Care participeren binnen ons bestuur. Ik vind het belangrijk dat de stem van de werkvloer goed vertegenwoordigd is. Ik zie het als een meerwaarde dat wij uit alle hoeken van Nederland komen en van verschillende ziekenhuizen. De afgelopen jaren hebben wij ingezet op contact met onze leden. We zijn gestart met een digitale nieuwsbrief en er komt een congres voor onze leden. Onze achterban wordt meer betrokken in onze projecten. Het expertisegebied IC-verpleegkundige is hier een goed voorbeeld van. Ook proberen we zoveel mogelijk te participeren in landelijke richtlijn-ontwikkeling en een gesprekspartner te zijn bij ontwikkelingen binnen de acute zorg. Dit alles doen wij om de positie van onze leden, de IC-verpleegkundigen van Nederland, te verstevigen en daar ben ik trots op.

Frederique Paulus

Ik ben Frederique Paulus en werk als verpleegkundige en senior onderzoeker op de Intensive Care van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Ik ben opgeleid als klinisch epidemioloog aan de Universiteit van Amsterdam en ben in 2012 gepromoveerd op het onderwerp Manual Hyperinflation preclinical and clinical studies.

Sinds maart 2019 ben ik als bijzonder lector Critical Care verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het bijzonder lectoraat Critical Care focust op de verpleegkundige aspecten van zorg en wetenschappelijk onderzoek op intensive careafdelingen, in het bijzonder bij beademde patiënten. Naast mijn lectorschap, waarvoor ik ongeveer één dag in de week voor de HvA werk, besteed ik mijn tijd aan het verrichten van onderzoek en het begeleiden van junior onderzoekers. Het onderzoek waar ik mij op richt is vooral luchtwegzorg en beademing.

Als bestuurslid van V&VN-IC richt ik mij voornamelijk op het verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Ik vertegenwoordig V&VN-IC in de European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa), waarin ik voorzitter van de wetenschappelijke commissie ben.

Nellie Kolk

Mijn naam is Nellie Kolk. Ik werk sinds 2003 bij V&VN. De laatste jaren als adviseur Vereniging en sinds ruim 2 jaar als contactpersoon en ondersteuner van V&VN IC. Tevens ondersteun ik de andere afdelingen binnen de Vakcommissie Acute Zorg: V&VN Medium Care, V&VN Militaire Zorg en V&VN Ambulancezorg.

In de jaren 80 was ik wijkverpleegkundige in Amsterdam en in de jaren 90 werkte ik als gespecialiseerd HIV/AIDS verpleegkundige stedelijk, regionaal en landelijk. Na het afronden van mijn studie verplegingswetenschap in 2003 ben ik bij V&VN gaan werken, de eerste jaren als VAR-expert en daarna in het Team Vereniging. In die functie heb ik 36 afdelingen mogen ondersteunen bij/met het schrijven van hun Expertisegebied.

Ook heb ik in de afgelopen jaren meer dan 20 afdelingen ondersteund en 15 beroepsgroepen begeleid in de aansluiting bij V&VN. Het bestuur van V&VN IC ondersteun ik met veel plezier en voldoening. Een actieve, professionele groep bestuurders die op vele fronten verpleegkundig leiderschap laten zien en de leden optimaal betrekt bij het afdelingsbeleid.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.