Foto Joke 2

Mijn naam is Joke Dieperink – van der Goot, ik ben werkzaam als regiomanager van MONICO (Midden-Oost-Nederlandse-Intensive Care Organisatie) en Circulation Practitioner/IC verpleegkundige in Gelre Ziekenhuizen. 

Sinds het najaar van 2020 participeer ik in het bestuur van V&VN-IC en vanaf september 2022 ben ik de voorzitter van V&VN-IC. 

Ik ben sinds 2013 werkzaam op de Intensive Care van Gelre Ziekenhuizen. Hiervoor heb ik gewerkt op de thorax IC van het UMCG, waar ik ook de opleiding heb gevolgd tot IC-verpleegkundige. 

De combinatie van passie voor het beroep, mijn functies binnen Gelre, mijn rol binnen het bestuur van V&VN-IC en mijn rol als regiomanager van MONICO, maakt dat ik intensief betrokken ben bij de ontwikkelingen binnen het beroep van de IC-verpleegkundige. Het is een ontzettende leuke uitdaging om andere IC-verpleegkundigen te verleiden mee te laten participeren in zowel regionale als landelijke ontwikkelingen en hun stem op een constructieve wijze te laten horen.  

Heb je suggesties of ideeën om ons beroep nog leuker en interessanter te maken laat het ons weten! 

Bdsc00138 (2)

Mijn naam is Renze Jongstra en ik ben de vicevoorzitter van V&VN-IC. Sinds eind 2020 ben ik lid van het bestuur. Ik werk als Intensive Care Verpleegkundige en Circulation Practitioner op de Volwassen en de Kinder IC in het LUMC. Daarnaast ben ik praktijkdocent bij de opleidingen van het LUMC en werkzaam op de MICU Zuidwest Nederland.

Al tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige, had ik interesse voor de acute zorg. Na enkele jaren als algemeen verpleegkundige en offshore medic gewerkt te hebben, ben ik in 2005 gestart met de IC-opleiding voor volwassenen. Vanaf 2010 was ik werkzaam als senior IC-verpleegkundig en in 2012 heb ik de opleiding tot CirculationPractitioner afgerond. Uiteindelijk ben ik 1,5 jaar teamleider geweest op locatie Bronovo, die inmiddels gefuseerd was met het MCH tot het HMC. Hierna ben ik om mij heen gaan kijken voor een nieuwe uitdaging.

Inmiddels werk ik sinds 2016 in het LUMC, waar ik in 2018 de opleiding tot Kinder IC-verpleegkundige heb afgerond. Op dit moment werk ik 6 maanden per jaar op de ICU en 6 maanden op de PICU. Daarnaast heb ik als Circulation Practitioner nog verschillende werkzaamheden in het LUMC, zoals het geven van onderwijs binnen verschillende opleidingen bij het Directoraat Onderwijs en Opleidingen.

Voordat ik in het bestuur van V&VN-IC kwam, had ik al bestuurlijke ervaring in de landelijke vakgroep voor Circulation Practitioners, die is opgegaan in PractitionersNederland, de vereniging voor Ventilation, Circulation, Renal en Neural Practitioners. Door deze ervaring heb ik landelijk al een kijkje kunnen nemen op verschillende IC’s in Nederland en heb ik gezien dat er naast de vele overeenkomsten ook grote verschillen zijn. Toch spelen de IC-verpleegkundigen op alle IC’s in Nederland een cruciale rol en ik verwacht dat die rol alleen maar groter zal worden. Het vak zal veranderen, er zullen meer taken en verantwoordelijkheden bij komen en medische technologie zal het vak uitdagender gaan maken. Daarom is het belangrijk dat we een sterke afdeling zijn binnen V&VN, die een grote groep actieve leden heeft verdeeld over het hele land.

Foto Beanca

Mijn naam is Beanca de Jong. Sinds oktober 2021 maak ik deel uit van het bestuur van V&VN-IC. Ik ben werkzaam als IC kinderverpleegkundige en praktijkopleider op de Kinder Intensive Care van het UMCG in Groningen. Hiervoor heb ik 5 jaar gewerkt als IC neonatologie verpleegkundige, ook in het UMCG. En daarvoor heb ik 8 jaar als anesthesieverpleegkundige gewerkt in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Het op landelijk niveau samenwerken is belangrijk en interessant. Het biedt kansen om meer te bereiken voor IC verpleegkundigen. Ik hoop hiermee de PICU verpleegkundigen nog meer te kunnen betrekken bij de ontwikkelingen die op landelijk niveau gaande zijn en hun stem te laten horen. Ook zou ik graag willen meedenken over hoe we de IC (kinder/neonatologie) verpleegkundigen kunnen behouden voor de diverse Intensive Care afdelingen.

Foto 2

Mijn naam is Jacqueline van der Vuurst. Vanaf 1 april ben ik werkzaam als adviseur vereniging bij V&VN. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt als afdelingshoofd van een groot Niercentrum. Ik ben opgeleid als dialyse verpleegkundige, binnen de afdeling Dialyse en nefrologie van V&VN ben ik al jaren bestuurslid, vanaf 2017 als voorzitter, V&VN is voor mij geen onbekend terrein.

Belangrijk vind ik de professionele ontwikkeling van het vak verpleegkundige en van de professional zelf. Leren en ontwikkelen en de kwaliteit van zorg zijn o.a. mijn drijfveren. Binnen de nefrologie ben ik betrokken geweest bij de beroepsinhoudelijke visitaties en bij het kwaliteitsinstituut van de nefrologie ben ik toezichthoudend bestuurder.

Ik heb de acute afdelingen van Nellie overgedragen gekregen, heb kennis gemaakt met de besturen en ben me in jullie werkveld gaan verdiepen. Er spelen grote thema’s binnen jullie de acutte zorg, ik draag graag mijn steentje bij aan de beroepsgroep. Heb je vragen aan mij, stel ze gerust!

Willemke Silma 3

Mijn naam is Willemke Stilma en ik ben bestuurslid van V&VN IC met als aandachtsgebied onderwijs en onderzoek. Ik werk als hogeschoolhoofddocent en programma coördinator van de Master Critical Care bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben opgeleid tot IC-verpleegkundige in het OLVG ziekenhuis (locatie oost) waar ik vervolgens met veel plezier 10 jaar heb gewerkt. Mijn nieuwsgierigheid maakt dat ik vaak wil weten hoe iets zit en hierin een gelijkwaardige gesprekspartner met andere disciplines wil zijn. Na mijn eerste ervaringen in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kreeg ik de mogelijkheid om de master Evidence Based Practice te doen. Mijn enthousiasme voor de wetenschap was geboren!   

In 2015 maakte ik de overstap naar het onderwijs waar ik mijn kennis en enthousiasme kon delen met nieuwe professionals. Mijn liefde voor onderzoek kon zich verder ontwikkelen in samenwerking met de intensive care van AmsterdamUMC – locatie AMC, met behulp van een NWO-promotiebeurs voor docenten. Het onderwerp van dit promotietraject was aanvankelijk de toepasbaarheid, veiligheid en effectiviteit van de hoestmachine bij invasief beademde patiënten. Tijdens de COVID-pandemie heb ik naast onlineonderwijs en de zorg aan bed, nieuw onderzoek gedaan naar de toepassing van buikligging bij intensive care patiënten. Op 8 juni 2023 mocht ik mijn proefschrift luchtwegzorg interventies en buikligging bij intensive care patiënten met succes verdedigen. Het promotietraject gaf mij de mogelijkheid om mij professioneel verder te ontwikkelen binnen (inter-)nationale teams, en te leren presenteren en publiceren.

Het is mijn passie om mijn kennis en vaardigheden in te zetten in het bestuur van V&VN IC om het vak intensive care verpleegkunde te versterken. Binnen het bestuur van V&VN IC wil ik me met enthousiasme inzetten om onze belangen te vertegenwoordigen. Ik denk dat we door samenwerking en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek oplossingen kunnen vinden voor de uitdagingen binnen ons vakgebied. Mijn expertise ligt met name op het gebied van opleiding, ontwikkelingsmogelijkheden en onderzoek naar kwaliteit van (duurzame) zorg voor de beademde patiënt.

Mocht je ideeën hebben of met me willen spreken, mail me gerust. Een teams-afspraak is zo gemaakt!  

Foto Margo Van Mol

Mijn naam is Margo van Mol. Ik werk sinds 2017 als senior onderzoeker op de intensive care afdeling voor volwassenen in het Erasmus MC te Rotterdam. Daarbij ligt enerzijds mijn focus op persoonsgerichte zorg en follow-up voor patiënten en naasten, anderzijds is het behoud van werkplezier voor de professionals een pijler in mijn onderzoekslijn.

Na de inservice opleiding tot A-verpleegkundige en wat omzwervingen in verschillende ziekenhuizen en specialisaties, heb ik mijn passie gevonden in de IC-zorg. Ik heb ruim 25 jaar klinische ervaring als IC-verpleegkundige. Daarnaast heb ik de wetenschappelijkeopleiding tot gezondheidspsycholoog afgerond en ik ben inmiddels gepromoveerd op het grensvlak van deze disciplines. Dat heeft me veel gebracht, onder andere een verdieping in de professionalisering van het verpleegkundig vak.

Vanaf de oprichting van een verpleegkundig platform in het Erasmus MC, deze is nu gegroeid naar een volwaardige VAR, ben ik actief geweest om de invloed van verpleegkundigen op het inhoudelijk domein van de beroepspraktijk te vergroten. Soms in een uitdagende zoektocht om verpleegkundige teams in beweging te krijgen, andere keren met succesvolle kleine stappen in de gewenste richting.

Vanaf september 2022 mag ik me bestuurslid van V&VN-IC noemen, een rol waar ik met trots en plezier mijn passies kan voortzetten. Het is voor mij precies die prikkelende uitdaging om samen met andere professionals de IC-zorg kwalitatief te verbeteren. Ik wil daaraan (blijven) bijdragen door verpleegkundige zeggenschap te vergroten. Dat doen we samen. Gezamenlijk in het bestuur en samen met iedereen die verpleegkundige IC-zorg een warm hart toedraagt.

Foto Paul Rood

Mijn naam is Paul Rood en ik zit sinds 2019 in het bestuur van V&VN-IC. Ik werk als senioronderzoeker binnen het lectoraat Acute en Intensieve Zorg en docent op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar ik me richt op onderzoek binnen de IC en de bredere acute keten.

Ik ben sinds 2008 verpleegkundige, en heb van 2010 tot 2020 op de IC van het Radboudumc gewerkt, waar ik eind 2011 mijn diploma IC-verpleegkunde heb behaald, en per 2014 als verpleegkundig wetenschapper werkzaam ben geweest. In 2016 heb ik mijn master verplegingswetenschappen behaald in Utrecht, en heb daarna promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van niet-medicamenteuze interventies ter preventie en behandeling van delirium op de IC. Daarnaast was ik lid van de verpleegkundige staf, waar ik me vooral richtte op kwaliteit en veiligheid, en was organisator van regionale verpleegkundige refereermiddagen in het Radboudumc en de landelijke Masterclass voor IC-verpleegkundigen. Verder heb ik de afgelopen jaren de Venticare Kennisquiz op Venticare Live samengesteld en gepresenteerd, en schrijf zo nu en dan voor Venticare Magazine.

Ik vind het leuk en belangrijk om op landelijk niveau samen te werken. Ik zie onze beroepsvereniging als de plek om kennis en kunde de delen, en als landelijke vertegenwoordiger van onze beroepsgroep. Gezamenlijk kunnen wij invloed uitoefenen op tal van belangrijke zaken, en andere partijen zoals de overheid en collega-beroepsgroepen adviseren hoe IC-verpleegkundigen optimaal te betrekken bij de zorg in de toekomst. Hierbij wil ik jou van harte uitnodigen om actief mee te denken, om te zorgen voor een beroepsvereniging

270423 Lea Den Dekker IC Verpleegkundige 003

Als intensive care verpleegkundige geef ik de mogelijkheden niet op om iedere patiënt zorg op maat te geven. Ik word uitgedaagd door complexe en acute situaties in de patiëntenzorg, juist om in die situaties in nauwe samenwerking met een multidisciplinair team in te staan voor hoogwaardige patiëntenzorg. 

Op dit moment ben ik op diverse plaatsen actief binnen de intensieve acute zorg. Als IC-verpleegkundige werk ik met heel veel plezier in de directe patiëntenzorg op de IC van het Amphia ziekenhuis in Breda. Naast IC verpleegkundige ben ik afgestudeerd als klinische gezondheidswetenschapper doe ik praktijkonderzoek en schrijf ik mee aan multidisciplinaire richtlijnen. Om de driehoek af te maken, houd ik mij bezig met het opleiden van nieuwe collega’s door onderwijs te verzorgen aan de Erasmus MC academie.

Het werken in de driehoek van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk is dan ook de ambitie die ik meeneem naar het bestuur van V&VN IC. Het over grenzen heen kijken, nieuwe gebieden verkennen. Uitdagingen aangaan en samenwerken in verschillende netwerken is de positie die iedere IC verpleegkundige verdient en waar wij als beroepsgroep onze positie kunnen ontwikkelen en verstevigen. 

Mijn naam is Lea van Duijvenbode – den Dekker en ik zie uit naar een mooie samenwerking!

Foto Lennart

Mijn naam is Lennart Krijgsman, ik ben werkzaam als IC-verpleegkundige in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Vanaf 2013 gewerkt als verpleegkundige op de Interne Geneeskunde en de Acute Opname Afdeling (AOA), door het doen van mijn HBO-V opleiding kwam ik dankzij de minor Care in aanraking met de IC.

Sinds begin 2019 ben ik werkzaam als IC-verpleegkundige en bestuurslid van het Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB) met daarbij de functie als CNIO (Chief Nurse Information Officer). De CNIO is een functie die ontwikkeld is om IT-toepassingen in zorginstellingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige praktijk. Het is een brugfunctie tussen het verpleegkundig/medisch domein en IT, maar raakt ook de strategische belangen van een organisatie.

De combinatie van deze verschillende onderdelen is iets wat ik meebreng en daarmee ook de ambitie richting het netwerk. Ik zie er dan ook naar uit om in deze samenwerking de positie, professie en zeggingskracht van de IC-verpleegkundige op landelijk niveau te kunnen versterken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)