Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid, kortweg VIP genoemd

  • 28 september 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Infectieziekten
Foto Www.Rivm .Nl

Vanuit de coronatijd hebben we een aantal lessen geleerd. In dit landelijk programma staan er een aantal pijlers die ervoor moeten zorgen dat de infectieziektebestrijding beter georganiseerd wordt en aantrekkelijk is om te werken aan een gezonder Nederland.

De pijlers hebben betrekking op infectieziekten en moeten in de toekomst infectieziekten beter voorkomen, signaleren en bestrijden. Dit door kwetsbaarheden in de pandemische paraatheid weg te nemen, het versterken van monitoring en surveillance en hierin ook bovenregionaal samen te werken, het versterken van wetenschappelijke infrastructuur en slim maar ook versneld opleiden. Dat geldt voor alle professionals werkzaam bij infectieziektebestrijding.

Concreet houdt het in dat er bijvoorbeeld een extra opleiding tot verpleegkundige M&G is gestart waarbij er 34 verpleegkundigen zijn begonnen.

Daaruit voortvloeiend zijn we als vakgroep Infectieziekten in samenwerking met GGDGHOR – waarbij we gebruik kunnen maken van VIP-gelden – gestart met het opzetten van een nieuw toekomstbestendig functieprofiel. We hopen deze te kunnen presenteren op ons 2-jaarlijks symposium ‘de Overdracht’ die in mei 2024 weer plaatsvindt.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)