Verpleegkundig specialisten binnen de OGZ: hoe dan?

  • 20 november 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Infectieziekten

Een aantal GGD ’en maakt gebruik van Verpleegkundig Specialisten binnen de infectieziekte bestrijding en andere OGZ taken. Bij GGD Rotterdam Rijnmond worden momenteel drie verpleegkundigen uit de OGZ daarvoor opgeleid: twee verpleegkundigen seksuele gezondheid en één van reizigerszorg/vaccinatiecentrum. Hier is voor gekozen - en heeft een meerwaarde in onze organisatie -, omdat de zorg rondom reizigers en ook rondom seksuele gezondheid de afgelopen jaren complexer geworden is. We worden steeds vaker geconfronteerd met lastiger vraagstukken waar een arts voor nodig is. Daarnaast groeien we op beide gezondheid gebieden enorm en zijn complexere vragen aan de orde van de dag. Hoe fijn zou het dan zijn als je niet alleen een arts kan consulteren, maar ook een Verpleegkundig Specialist. Immers, deze is een zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid en zo combineert de VS het verpleegkundig en medisch domein. De VS kan worden ingezet in de individuele gezondheidszorg, waarbij zij voor een omschreven groep cliënten diagnoses stelt, interventies toepast en voorbehouden handelingen uitvoert. Tevens houdt de VS zich bezig met deskundigheidsbevordering, participeert in wetenschappelijk onderzoek, signaleert innovaties, ontwikkelt en verbetert procedures en richtlijnen en heeft een rol in de waarborging en de verbetering van de kwaliteit. Daarbij heeft de VS een taak in de preventieve en publieke gezondheidszorg. Zij signaleert risico’s voor de publieke gezondheid, en kan hierin een proactieve rol op zich nemen. De VS streeft naar het verbeteren van de professionele standaard, de kwaliteit van het multidisciplinaire team en de kwaliteit van zorg, en toont leiderschap, zowel persoonlijk als in de cliëntenzorg als ten behoeve van het verder professionaliseren van het vakgebied verpleegkunde in de publieke gezondheidszorg.
Dat laatste, professionalisering van het vakgebied van de verpleegkundige is hard nodig. Op meer fronten wordt hieraan gewerkt. Neem binnen de vakgroepen of kijk naar het ambassadeurstraject, daarin zijn de verpleegkundigen bezig om tot verdere professionalisering en profilering te komen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)