PETRA MEERBURGPRIJS 2022

  • 24 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Infectieziekten
Logo Meerkerkprijs (1)

Tijdens het V&VN symposium infectieziektebestrijding “De Overdracht” op 12 mei 2022 op de RIVM locatie Bilthoven vindt de zevende uitreiking plaats van de Petra Meerburg-prijs. Voor deze prijs komen verpleegkundigen in aanmerking, die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de infectieziektebestrijding in Nederland. Die prestatie dient aantoonbaar bij te dragen aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van het vak van de verpleegkundige M&G. Het kan een prestatie zijn van één of van meer verpleegkundigen. De beoordelingscriteria zijn: aantoonbaar belang voor alle verpleegkundigen in de openbare gezondheidszorg, aantoonbaar belang voor de Volksgezondheid van inwoners van Nederland en vernieuwend.

In 2011 heeft de afdeling Maatschappij & Gezondheid van V&VN deze prijs geadopteerd. Petra Meerburg zette zich vele jaren in als sociaal verpleegkundige en manager op het gebied van de infectieziektebestrijding in Amsterdam en in Nederland. Ter ere van haar 25-jarig ambtsjubileum is de Petra Meerburgprijs ingesteld. De prijs, een bedrag van € 2.500,--. Kijk hier voor meer informatie.

Kandidaten kunnen zich aanmelden of aangemeld worden tot 15 april 2022 bij Lian Bovée, secretaris beoordelingscommissie Petra Meerburgprijs: p.a. Postbus 1, 3720 BA Bilthoven; T: 030 2747000; M:0629432904; E: Lian.bovee@rivm.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)