De behoefte van de HIC-werkgroep is in eerste instantie gericht op het krijgen van inzicht in de omvang van het totale probleem omtrent kennisdeling, om vervolgens middels aanbevelingen en adviezen te komen tot een implementatievoorstel in het werkveld van de HIC verpleegkundigen. Bij zowel de werkgroep als tijdens de post-hbo opleiding HIC Psychiatrie is gebleken dat er reeds veel kennis aanwezig is binnen de verschillende HIC-afdelingen in Nederland. Vanuit de HIC-werkgroep is het wenselijk om de opgebouwde kennis te delen en verder te ontwikkelen binnen de GGZ in Nederland met als verwachte uitkomst een menswaardige, respectvolle en professionele zorg en behandeling te kunnen bieden waarbij kennis, het terugdringen van dwang en drang en herstel ondersteunende zorg voorop staan. De huidige kennis is deels ontstaan door praktijkgerichte voorbeelden, maar er is ook behoefte aan evidence based practice en practice based evidence kennis, wat bijdraagt aan de visie van de HIC-verpleegkundigen.

Tevens is een verwachte uitkomst dat er onder andere behoefte zal zijn aan het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het ontwikkelen van een (digitaal) platform voor de HIC-verpleegkundigen om hiaten op te kunnen lossen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)