Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is de grootste beroepsvereniging van Nederland voor verzorgenden en verpleegkundigen met meer dan 100.000 leden. De afdeling GGZ Verpleegkunde van V&VN vertegenwoordigd verzorgenden, verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg of in andere zorgsectoren waarbij ze werken met mensen met een psychiatrische aandoening.

De afdeling GGZ Verpleegkunde wil bijdragen aan de ontwikkeling van ons beroep, onder meer door te sturen op verdiepend onderwijs, ontwikkeling van richtlijnen en zorgstandaarden en het aansturen van lobbyisten in de politiek. Samen met onze leden gaan wij voor kwaliteit!

Missie

De GGZ is een boeiende sector waar tienduizenden verzorgenden, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam zijn. Deze hebben dagelijks te maken met een kwetsbare patiëntenpopulatie, stigma, complexe zorgbehoeftes, agressie, bezuinigingen en ingewikkelde wet- en regelgeving. De verpleegkundigen in de GGZ verdienen het dan ook om vertegenwoordigd te worden door een eigen afdeling binnen de beroepsvereniging V&VN.

Doelstellingen

De afdeling GGZ Verpleegkunde heeft als doel de verpleegkundige beroepsgroep in de GGZ en daarbuiten te verbinden en versterken. Uitgangspunt hierbij is samenwerking, kwaliteitsverbetering en een leven lang leren.

Om dit doel te bereiken zetten we in op deskundigheidsbevordering, kenniscirculatie en het stimuleren van meer loopbaanperspectieven voor de verpleegkundige talenten in de GGZ. Hierbij denken wij aan verpleegkundige differentiatie (en uiteindelijk specialisatie) in de jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie, met speciale aandacht voor de verschillende domeinen als de verstandelijk gehandicaptenzorg, verslavingszorg, forensische psychiatrie, ambulante zorg en high intensive care.

Door meer differentiatie, specialisatie en kenniscirculatie willen wij bijdragen aan de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in de GGZ en voor verdere professionalisering van de verpleegkundige in de GGZ. Vanuit het professional-in-the-lead principe zullen wij zorgdragen voor scholing, richtlijnontwikkeling, vertegenwoordiging op landelijk niveau en het bieden van een stem voor de verpleegkundige in de GGZ. Die moet namelijk zijn of haar handen vrij hebben om te doen wat zij het beste doen, optimale zorg bieden aan de cliënt.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)