OPROEP! Vacature Bestuurslid afdeling V&VN Geriatrie & Gerontologie

Vanwege het aftreden van twee van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar enthousiaste vervangers. 

De afdeling V&VN Geriatrie en Gerontologie heeft 816 leden (peildatum 28-09-2020). Het dagelijks bestuur bestaat uit twee personen. Daarnaast zijn er nog drie bestuursleden met ieder een eigen taak en/of aandachtsgebied. 

Het bestuur krijgt vaste secretariële ondersteuning via een secretaresse bij V&VN.

Tijdens bestuursvergaderingen worden onder andere de volgende punten besproken:  

 • De samenstelling en taakverdeling van het bestuur  
 • Inkomende verzoeken om samenwerking met instellingen van "buiten"
 • De ontwikkelingen binnen V&VN 
 • Website 
 • Jaarplan en verslag (inclusief financiële bijlagen)
 • Geriatriedagen
 • Deelname van bestuursleden of algemene leden aan verschillende bijeenkomsten en (externe) netwerken  
 • Opleiding, scholing, deskundigheidsbevordering
 • Bijdragen aan richtlijn ontwikkeling 
 • Verzorgen nieuwsbrief

Het bestuur vergadert 1x per 6 weken. De vergaderingen worden veelal digitaal gehouden. Wanneer de vergadering niet digitaal plaats vindt, dan worden deze gehouden in Utrecht bij V&VN. 

Wij vragen: 

Lidmaatschap V&VN afdeling G&G 
Enthousiasme en een actieve houding 
Leergierigheid 
Samenwerkingsgericht 
Aanwezigheid bij vergaderingen 


Wij bieden: 

Een divers enthousiast bestuur
De mogelijkheid om een half jaar mee te doen zodat je je een goed beeld kunt vormen. 
Vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen 
Toegang tot geriatriedagen


Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, meld je dan bij Robbert Gobbens (voorzitter) via email robbertgobbens@inholland.nl of r.gobbens@venvn.nl  

Het bestuur

Het bestuur van de afdeling bestaat uit op dit moment uit de volgende leden:

Robbert Gobbens - Voorzitter

 • Wijkverpleegkundige
 • Docent verpleegkunde
 • Lector
 • Gastprofessor

Bestuurslid sinds 2015 en vanaf januari 2020 is voorzitter van de afdeling. Ik heb ervaring als wijkverpleegkundige en docent verpleegkunde. Momenteel ben ik werkzaam als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen verbonden aan Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. Ook ben ik als gastprofessor werkzaam bij de Universiteit Antwerpen. In 2020 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Tilburg. Het product van mijn onderzoek is de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een vragenlijst aan de hand waarvan kwetsbaarheid bij ouderen kan worden bepaald.

Lysette Hakvoort - Secretaris

 • Geriatrieverpleegkundige
 • Verplegingswetenschapper

Algemeen bestuurslid sinds 2014 en sinds januari 2020 secretaris van de afdeling. Ik werk als Geriatrie verpleegkundige en projectleider verpleegkundig onderzoek in het Maxima MC in Veldhoven. In de rol van projectleider ben ik ook bezig met mijn promotie onderzoek. Daarnaast ben ik secretaris van de Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland. Binnen het bestuur houd ik mij o.a. nog bezig met de Geriatriedagen als congrescommissielid.

Jeroen Dikken - Penningmeester

 • Verpleegkundige
 • Gezondheidswetenschapper
 • Gerontoloog

Sinds 2017 bestuurslid en hoop met een sterke 'drive' mij in te zetten om de beste zorg voor de oudere mens te realiseren. Ik ben ondertussen 10 jaar werkzaam in het hoger onderwijs, momenteel als Hogeschoolhoofddocent verpleegkunde en senior onderzoeker aan De Haagse Hogeschool. Mijn onderzoek richt zich met name op vraagstukken rondom het leven lang leren van verpleegkundigen en verzorgende. Door mijn werk kan ik bruggen slaan tussen het onderwijs, onderzoek en de praktijk. Ik ben dankbaar om in het bestuur van G&G te zitten omdat ik hier een mooie bijdrage kan leveren aan de beroepspraktijk, maar ook veel van de beroepspraktijk kan leren.

Niamh Hoogerbrugge - Algemeen bestuurslid met specialisatie communicatie/social media

 • Verpleegkundig Specialist

Sinds maart 2018 ben ik bestuurslid bij deze afdeling. Ik ben sinds 2017 verpleegkundig specialist in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voor zowel de gastro-enterologische chirurgie en klinische geriatrie; ik coördineer en geef uitvoering aan het zorgpad voor kwetsbare ouderen die in aanmerking komen voor colorectale chirurgie. In verband met mijn achtergrond in de wijkverpleging en verpleeghuiszorg houd ik mij ook graag bezig met transmurale zorg en communicatie. Ik hoop hierin ook een bijdrage te kunnen leveren voor het bestuur.

Saskia van Leeuwen - Prins - Aspirant bestuurslid 

 • Wijkverpleegkundige
 • Docent verpleegkunde
 • Master docent hoger gezondheidszorgonderwijs

Ik ben op dit moment werkzaam als docent verpleegkunde op de Haagse Hogeschool in Den Haag, de plek waar ikzelf in 2011 mijn diploma hbo-verpleegkundige ontving. De jaren na mijn diplomering heb ik mij ingezet in de wijkzorg. Na 7 jaar besloot ik dat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging en ben ik gestart bij de Haagse Hogeschool. Eén jaar later ben ik begonnen met mijn master, Docent HGZO (hoger gezondheidszorgonderwijs) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De vacature voor een nieuw bestuurslid kwam een tijdje geleden voorbij. Bij het lezen van de beschrijving werd ik meteen enthousiast. Mijn doel is om koppelingen te maken tussen onderwijs, de zorg en de beroepsvereniging. Ik kijk ernaar uit om te leren over het reilen en zeilen van bestuurstaken en hoop met mijn enthousiasme en expertise mijn steentje bij te kunnen dragen.

Anke Persoon - Algemeen bestuurslid

 • Geriatrieverpleegkundige
 • Senior onderzoeker

Natascha de Ruiter-Bout - Algemeen bestuurslid

 • Verpleegkundig Consulent Ouderengeneeskunde

Wij vergaderen elke 6 weken over verscheidene onderwerpen die van belang zijn voor onze afdeling, leden en zorgprofessionals in de geriatrie & gerontologie.

Jaarplan en jaarverslag

Vind hieronder ons jaarplan van 2023 en ons jaarverslag van 2022.

Welbevinden - presentatie op de ALV van 13 december 2022

Klik hieronder om de presentatie te bekijken.

Contact

Bij vragen, opmerkingen en/of verzoeken kan er contact opgenomen worden met secretaris.geriatrie@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)