Het bestuur

Het bestuur van de afdeling bestaat uit op dit moment uit de volgende leden:

Robbert Gobbens - Voorzitter

 • Wijkverpleegkundige
 • Docent verpleegkunde
 • Lector
 • Gastprofessor

Bestuurslid sinds 2015 en vanaf januari 2020 is voorzitter van de afdeling. Ik heb ervaring als wijkverpleegkundige en docent verpleegkunde. Momenteel ben ik werkzaam als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen verbonden aan Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. Ook ben ik als gastprofessor werkzaam bij de Universiteit Antwerpen. In 2020 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Tilburg. Het product van mijn onderzoek is de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een vragenlijst aan de hand waarvan kwetsbaarheid bij ouderen kan worden bepaald.

Lysette Hakvoort - Secretaris

 • Geriatrieverpleegkundige
 • Verplegingswetenschapper

Algemeen bestuurslid sinds 2014 en sinds januari 2020 secretaris van de afdeling. Ik werk als Geriatrie verpleegkundige en projectleider verpleegkundig onderzoek in het Maxima MC in Veldhoven. In de rol van projectleider ben ik ook bezig met mijn promotie onderzoek. Daarnaast ben ik secretaris van de Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland. Binnen het bestuur houd ik mij o.a. nog bezig met de Geriatriedagen als congrescommissielid.

Renate Pol - Penningmeester

 • Verpleegkundig specialist

Sinds 2010 bestuurslid en sinds 2014 is zij penningmeester, contactpersoon voor het netwerk VS geriatrie en aanspreekpunt t.a.v. deelname aan richtlijnen.
Ik werk sinds 2009 als verpleegkundig specialist op de polikliniek van de Klinische Geriatrie in het Rijnstate ziekenhuis. Mijn aandachtsgebied is vooral cognitieve stoornissen.

Jeroen Dikken - Algemeen bestuurslid met specialisatie opleidingen

 • Verpleegkundige
 • Gezondheidswetenschapper
 • Gerontoloog

Sinds 2017 bestuurslid en hoop met een sterke 'drive' mij in te zetten om de beste zorg voor de oudere mens te realiseren. Ik ben ondertussen 10 jaar werkzaam in het hoger onderwijs, momenteel als Hogeschoolhoofddocent verpleegkunde en senior onderzoeker aan De Haagse Hogeschool. Mijn onderzoek richt zich met name op vraagstukken rondom het leven lang leren van verpleegkundigen en verzorgende. Door mijn werk kan ik bruggen slaan tussen het onderwijs, onderzoek en de praktijk. Ik ben dankbaar om in het bestuur van G&G te zitten omdat ik hier een mooie bijdrage kan leveren aan de beroepspraktijk, maar ook veel van de beroepspraktijk kan leren.

Niamh Hoogerbrugge - Algemeen bestuurslid met specialisatie communicatie/social media

 • Verpleegkundig Specialist

Sinds maart 2018 ben ik bestuurslid bij deze afdeling. Ik ben sinds 2017 verpleegkundig specialist in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voor zowel de gastro-enterologische chirurgie en klinische geriatrie; ik co├Ârdineer en geef uitvoering aan het zorgpad voor kwetsbare ouderen die in aanmerking komen voor colorectale chirurgie. In verband met mijn achtergrond in de wijkverpleging en verpleeghuiszorg houd ik mij ook graag bezig met transmurale zorg en communicatie. Ik hoop hierin ook een bijdrage te kunnen leveren voor het bestuur.

Loes van de Voort - Algemeen Bestuurslid

 • Geriatrieverpleegkundige
 • Ketenregisseur hulp bij dementie van Midden- Limburg

Sinds 2014 ben ik bestuurslid van V&VN geriatrie en gerontologie waardoor ik een belangrijke bijdrage kan leveren aan dit platform voor allen die met ouderen werken.Gezien de toenemende vergrijzing is in de ouderenzorg nog veel te bereiken. In de huidige maatschappij wordt de zorg van ouderen en de verpleegkundige expertise nog niet altijd gehoord. Het is van groot belang dat dit een belangrijke plaats krijgt binnen de ontwikkelingen in de maatschappij. Dit is waar ik me voor inzet.

Wij vergaderen elke 6 weken over verscheidene onderwerpen die van belang zijn voor onze afdeling, leden en zorgprofessionals in de geriatrie & gerontologie.

Jaarplan en jaarverslag

Vind hieronder ons jaarplan van 2020 en jaarverslag van 2019.

Contact

Bij vragen, opmerkingen en/of verzoeken kan er contact opgenomen worden met secretaris.geriatrie@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.