Vacature Bestuurslid afdeling V&VN Geriatrie & Gerontologie

 • 28 februari 2021
 • Geriatrie & Gerontologie
Bestuur 2020

Vanwege het aftreden van één van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar een enthousiaste vervanger. 

De afdeling V&VN Geriatrie en Gerontologie heeft 816 leden (peildatum 28-09-2020). Het dagelijks bestuur bestaat uit twee personen. Daarnaast zijn er nog drie bestuursleden met ieder een eigen taak en/of aandachtsgebied. 

Het bestuur krijgt vaste secretariële ondersteuning via een secretaresse bij V&VN.

Tijdens bestuursvergaderingen worden onder andere de volgende punten besproken:  

 • De samenstelling en taakverdeling van het bestuur   
 • Inkomende verzoeken om samenwerking met instellingen van "buiten" 
 • De ontwikkelingen binnen V&VN  
 • Website  
 • Jaarplan en verslag (inclusief financiële bijlagen) 
 • Geriatriedagen 
 • Deelname van bestuursleden of algemene leden aan verschillende bijeenkomsten en (externe) netwerken   
 • Opleiding, scholing, deskundigheidsbevordering 
 • Bijdragen aan richtlijn ontwikkeling  
 • Verzorgen nieuwsbrief 

Het bestuur vergadert 1x per 6 weken. De vergaderingen worden veelal digitaal gehouden. Wanneer de vergadering niet digitaal plaats vindt, dan worden deze gehouden in Utrecht bij V&VN. 

Wij vragen: 

 • Lidmaatschap V&VN afdeling G&G 
 • Enthousiasme en een actieve houding 
 • Leergierigheid 
 • Samenwerkingsgericht 
 • Aanwezigheid bij vergaderingen 

Wij bieden: 

 • Een divers enthousiast bestuur
 • De mogelijkheid om een half jaar mee te doen zodat je je een goed beeld kunt vormen. 
 • Vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen 
 • Toegang tot geriatriedagen

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, meld je dan bij Robbert Gobbens (voorzitter) via email robbertgobbens@inholland.nl of r.gobbens@venvn.nl  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)