Vacature bestuur

 • 23 februari 2022
 • Geriatrie & Gerontologie

Vacature Bestuurslid afdeling V&VN Geriatrie & Gerontologie (G&G) 

Vanwege het aftreden van twee van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar enthousiaste vervangers. 

 
De afdeling V&VN Geriatrie en Gerontologie heeft ruim 800 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit twee personen. Daarnaast zijn er nog drie bestuursleden met ieder een eigen taak en/of aandachtsgebied.  
Het bestuur krijgt vaste secretariële ondersteuning via een secretaresse bij V&VN. 
  
Tijdens bestuursvergaderingen worden onder andere de volgende punten besproken:  

 • De samenstelling en taakverdeling van het bestuur   
 • Inkomende verzoeken om samenwerking met instellingen van "buiten" 
 • De ontwikkelingen binnen V&VN  
 • Website  en andere social media  
 • Jaarplan en verslag (inclusief financiële bijlagen) 
 • Geriatriedagen 
 • Deelname van bestuursleden of algemene leden aan verschillende bijeenkomsten en (externe) netwerken   
 • Opleiding, scholing, deskundigheidsbevordering 
 • Bijdragen aan richtlijn ontwikkeling  
 • Verzorgen nieuwsbrief   Het bestuur vergadert 1x per 6 weken. De vergaderingen worden veelal digitaal gehouden. Wanneer de vergadering niet digitaal plaats vindt, dan worden deze gehouden in Utrecht bij V&VN.  

Wij vragen: 

 • Lidmaatschap V&VN afdeling G&G 
 • Enthousiasme en een actieve houding 
 • Leergierigheid 
 • Samenwerkingsgericht 
 • Aanwezigheid bij vergaderingen   

Wij bieden: 

 • Een divers enthousiast bestuur
 • De mogelijkheid om een half jaar mee te doen zodat je je een goed beeld kunt vormen. 
 • Vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen 
 • Toegang tot geriatriedagen

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, meld je dan bij Robbert Gobbens (voorzitter) via email r.gobbens@venvn.nl.
 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)