Oproep vanuit netwerk verpleeghuiszorg. Kom je ons versterken?

  • 28 februari 2021
  • Geriatrie & Gerontologie
Verpleeghuis 2

Er is zóveel gaande. We komen handen, hoofden en harten te kort. Kom je onze groep versterken?

We zoeken mensen voor verschillende dingen: van klusjes doen tot bestuurslid. Bijvoorbeeld:

verlenen van hand- en spandiensten
coördineren van ons netwerk
mee-besturen van de afdeling G&G
deelnemen aan klankbordgroepen
organiseren van netwerkbijeenkomsten
vormgeven invulling leiderschap
meelezen van een concept richtlijn
ons vertegenwoordigen in studies en projecten


Doe met ons mee. Je krijgt er energie van, kan invloed uitoefenen en het verschil maken!

Mocht je interesse of vragen hebben mail ons via: netwerkverpleeghuisverpleegkundigen@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)