NVKG Themamiddag: 'spoedzorg voor kwetsbare ouderen’

  • 10 februari 2021
  • Congres/Symposium
  • Geriatrie & Gerontologie
Kopie Van Online NVKG Themamiddag Spoedzorg Voor Kwetsbare Ouderen

Dit symposium wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen.

Dat er zich in de komende jaren steeds meer kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp zullen presenteren, is alom bekend. Deze middag willen we op een interactieve manier samen naar de toekomst kijken. Wat kunnen we van elkaar leren? En zijn er initiatieven die we ook op onze eigen werkomgeving kunnen toepassen?

In de plenaire sessies zullen we ingaan op het nieuwe kwaliteitskader acute zorg, wat  is het toekomstperspectief? En hoe gaan verschillende ziekenhuizen om met dit kader? Vervolgens zullen we in een paneldiscussie de visies van geriaters en SEH-artsen op complexiteit vergelijken.

In de workshopronde zal er aandacht zijn voor best practices, zoals de toegevoegde waarde van een wijkverpleegkundige op de SEH, maar ook onderwerpen als implementatie van een frailty of ouderenmishandeling screening op de SEH komen aan bod. Tevens zal er aandacht zijn voor het proces vóór het ziekenhuis, kunnen we bijvoorbeeld met troponine bepalingen in de thuissituatie de kwetsbare patiënt uit het ziekenhuis houden?

Tot slot zal er in een casuïstiekbespreking bediscussieerd worden waar we als verschillende specialisten elkaar aan kunnen vullen, om uiteindelijk tot de beste zorg van de patiënt te komen.

We wensen u een inspirerend en leerzaam symposium toe!

 

(Bron: Home | NVKG Themamiddag (nvkg-themamiddag.nl))

Inschrijven

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!