Inspiratiesessie over ‘Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen’

  • 4 oktober 2021
  • Bijeenkomst
  • Geriatrie & Gerontologie

Inspiratiesessie over ‘Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen’

Webinar maandag 4 oktober 2021 van 17:00-18:00 uur
Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen als risico
Hoe kunnen ziekenhuizen en particuliere klinieken continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen goed organiseren? Dit kan door te zorgen dat de juiste informatie op tijd bij de opvolgende verantwoordelijke zorgverlener is. Denk bijvoorbeeld aan informatie als: actuele aandoeningen en interventies, behandelplan voor de eerste week en een up-to-date medicatieoverzicht. 

Verbeteren van continuïteit van zorg
Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren verbeterdoelen aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Verbeterdoelen sluiten aan bij wat zorgprofessionals doen op de werkvloer. In een verbeterdoel staat een risicovol thema centraal. We vragen ziekenhuizen en particuliere klinieken om te laten zien hoe zij dit onderwerp aanpakken. Dit begint met een beschrijving van de huidige situatie en de risico’s. Deze beschrijving is de input voor een verbetertraject met vervolgacties. Hierbij gaat het om de plan-do-check-act (PDCA)-cyclus. 

Inspiratie voor betere continuïteit van zorg
De inspiratiesessie is bedoeld om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan verbetering van de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de werkgroep ‘Continuïteit van zorg voor kwetsbare oudere patiënten’ en aan IGJ. En natuurlijk is het een mooie gelegenheid om collega’s van andere ziekenhuizen en klinieken te leren kennen.

Marleen Harkes, geriater en voorzitter Kwaliteitsmeting van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie geeft een toelichting op de risico’s. Ook geeft zij een korte reactie op behaalde resultaten en schetst een toekomstbeeld. 

Voor wie? 
Ben jij betrokken bij goede zorg voor kwetsbare ouderen in ziekenhuizen en particuliere klinieken? Meld je aan!

Interessant?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar IGJ via basissetMSZ@igj.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!