Webinar ''Gaan we zeuren, dan zijn we te laat!''

  • 13 juli 2021

De Alumni-vereniging Verplegingswetenschap, Rho Chi Chapter at-Large en V&VN Wetenschap in Praktijk nodigen u graag uit voor een digitale themabijeenkomst met twee lezingen. 

De twee lezingen hebben als thema “Gaan we zeuren, dan zijn we te laat!”. Beide lezingen behandelen leiderschap en mental health met een knipoog naar de overleving en overlevering van onze verpleegkundige professie tijdens de corona pandemie.

19.00 Lezing prof. dr. Jos Latour, hoogleraar klinische verpleegkunde, Universiteit van Plymouth en Hunan Kinderziekenhuis China.

Mental health: is (het nieuwe) normaal al gek genoeg?

Jos Latour heeft een kleurrijke loopbaan in de verpleegkunde. Hij is begonnen als verpleegkundige-A in een tijd waar de HBO-V nog niet bestond. De vervolgopleidingen kinderverpleegkunde en kinder-IC waren voor Jos logische stappen in zijn verdere specialisatie. De Master of Science in Nursing wekte zijn interesse naar onderzoek en werd afgesloten met een Delphi studie over verpleegkunidge onderzoeksprioriteiten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Na een periode werken als verpleegkundig hoofd van de kinder IC in het VUmc koos hij voor verandering; verpleegkundig onderzoek. Hij promoveerde op de EMPATHIC studie met drie patient reported outcome instrumenten die nu wereldwijd worden gebruikt. Daarna vervolgde hij de onderzoekwereld in Groot-Brittannië en China.

Jos bespreekt in zijn lezing de verpleegkundige belasting van COVID-19 zorg in de begin fase in Wuhan en de follow-up. Daarnaast kijkt hij naar de (on)mogelijkheden van ons vak. Verwachten we meer nieuwe aanwas of treden de ouderen vroeger uit; Shift Happens.

19.30 Lezing Wil de Groot-Bolluijt MScN, verandermanager, coach, trainer en adviseur, GrootBolwerk.

Leiderschap: online leren is zo gek nog niet!

De basis voor haar verpleegkundige ervaring ligt in het Erasmus MC-Sophia Rotterdam als kinder-IC verpleegkundige. In 1999 heeft zij de Master of Science in Nursing behaald waar ze is afgestudeerd op cultuurverandering en implementatie. Haar belangstelling ging steeds meer uit naar het begeleiden van innovaties in zorg en onderwijs. Vanaf 2005 is zij haar eigen bedrijf, GrootBolwerk, gestart met als specialisaties: verandering in organisatiecultuur, ontwikkeling digitale leerprojecten en coaching. Zij heeft zich gespecialiseerd in de invoering en implementatie van digitaal toetsen en leren. Gericht op het Hoger Onderwijs, het MBO en Zorginstellingen. Zij laat ons de mogelijkheden van digitaal leren zien met behulp van “deKennistoetsenbank voor zorg en welzijn”. Digitaal leren: van tijdelijk hulpmiddel in coranatijd naar kans voor de toekomst voor de continue ontwikkeling van de beroepspraktijk.

De lezing van Wil borduurt voort op de impact van leiderschap in een pandemie en de mogelijkheden van online leren binnen het gehele verpleegkundig opleidingsstelsel tot en met levenslang leren (en testen).

Verwacht een uitdaging naar uw kennis over mental health; Keep Calm and Carry On.

Accreditatie is aangevraagd.

Aanmelden uiterlijk 6 juli 2021 via secretariaat@rhochi.eu

Klik hier voor de link voor Zoom

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)