ALV V&VN Geriatrie & Gerontologie (online)

  • 13 december 2022
  • ALV
  • Geriatrie & Gerontologie
Handen ALV

Datum 
13 december 2022

Tijd
14.00 uur - 16.00 uur

Locatie
Online via MS Teams

Omschrijving
Het bestuur V&VN Geriatrie & Gerontologie nodigt haar leden van harte uit voor de jaarlijkse ALV. De ALV zal online plaatsvinden.

Programma
14.00 uur - “Welbevinden in de langdurige zorg” lezing door Debby Gerritsen  
Goede zorg voor cliënten in de langdurige zorg vraagt niet alleen inzicht in problemen en beperkingen op verschillende levensdomeinen, maar het is ook belangrijk om te kijken naar wat iemand wel kan en wie iemand is. Denken vanuit een welbevinden perspectief kan daarbij helpen. Daarbij gaat het niet alleen om het welbevinden van kwetsbare mensen en hun naasten, maar ook om het welbevinden en de behoeften van de professionals om hen heen. 

14.50 uur - Toelichting "Doorontwikkeling kwaliteitskader verpleeg(huis)zorg" door Petra Schout (adviseur V&VN) 

15.05 uur - Pauze 

15.15 - 16.00 uur ALV V&VN Geriatrie & Gerontologie
- Opening 
- Mededelingen 
- Jaarverslag 2022 inclusief financiën 
- Jaarplan 2023  
- Sluiting 
 

Aanmelden ALV

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!