De Special Interest Group (SIG) kwaliteit bestaat uit een zestal enthousiastelingen welke allen binnen het eigen dialysecentrum/afdeling verantwoordelijk zijn voor kwaliteit.

De SIG zet zich in om een breed netwerk op te zetten van de aandachtshouders kwaliteit / kwaliteitsmedewerkers binnen alle dialysecentra en de leden van de vereniging V&VN, dialyse en nefrologie actief te betrekken bij de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. Dit willen we bereiken door kennis, ervaring te delen en jaarlijks scholing te geven rondom het betreffend onderwerp. Het is hierbij van belang te weten wat er in den lande leeft. Dit biedt de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen over bijvoorbeeld hetuitvoeren vanrisico inventarisaties, implementatie van richtlijnen, indicatorenen andere onderwerpendie te maken hebben met kwaliteit en veiligheid.

Naast deze netwerkfunctie heeft de SIG kwaliteit ook zijn verantwoordelijkheden binnen V&VN Dialyse en Nefrologie. De SIG kan het bestuur van V&VN Dialyse en Nefrologie gevraagd en ongevraagd advies geven en vice versa.

 

Leden kwaliteitscommissie

  • Petra van der Vlist - Groene Hart ziekenhuis Gouda - Voorzitter
  • Bianca Kiers - Dialysekliniek Noord Beilen
  • Engelien Dommerholt - Amsterdam UMC, locatie VUMC
  • Mariëlle van Beckhoven - Rijnstate ziekenhuis Arnhem
  • Johanna Hart - Diapriva Amsterdam
  • Sandra van den Berg - Elyse Klinieken voor Nierzorg

Bereikbaar via sigkwaliteit@gmail.com