Special Interest Group (SIG)

Doel
Een SIG heeft een netwerkfunctie en stelt zich ten doel om op landelijk niveau de leden van V&VN Dialyse en Nefrologie actief te betrekken bij hun specifiek deskundigheidsgebied of thema.
Het netwerk heeft de functie om gezamenlijk kennis en ervaring te verzamelen, delen en verspreiden rondom het eigen onderwerp of vakgebied.

Het is aan de SIG om kennis verder te ontwikkelen en actueel te houden. Een SIG kan een nieuw product uitwerken of een dienst in de vorm van bijvoorbeeld scholing over het specifieke aandachtsgebied. De SIG kan richtlijnen ontwikkelen en onderhouden in opdracht en met instemming van het bestuur V&VN Dialyse en Nefrologie. SIG leden participeren in het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen. Richtlijnontwikkeling is voor een SIG niet een doel op zichzelf, het is belangrijk dat de SIG zich profileert als netwerk en kenniscentrum tegelijk en zich richt op de leden.

De SIG kan het bestuur van V&VN Dialyse en Nefrologie gevraagd en ongevraagd advies geven en vice versa.

We zijn altijd op zoek naar leden die willen participeren in de special interest groups. Voor meer informatie: dialyse@venvn.nl