Veldconsultatie EPA's dialyse

  • 8 maart 2024

In het najaar 2023 heeft de evaluatie van de EPA’s van de dialyseverpleegkundige plaats gevonden. De resultaten van deze evaluatie waren zodanig dat aanpassing/doorontwikkeling van de EPA’s noodzakelijk was.

De afgelopen maanden heeft een werkgroep hard gewerkt aan het door ontwikkelen van entrustable professional activities (EPA’s) voor de leerroute dialyseverpleegkundige, in samenwerking met het EPA-expertisecentrum.

Consulteren en valideren

De EPA’s zijn nu klaar om voorgelegd te worden aan dialyseverpleegkundigen (in opleiding) en aan hen die betrokken zijn bij de opleiding tot dialyseverpleegkundige. Dat doen we in een zogenoemde veldconsultatie. De veldconsultatie is erop gericht om het oordeel over de EPA’s van ‘het werkveld’ te krijgen. Omdat de EPA’s het werk in de praktijk beschrijven, is het oordeel van het werkveld van groot belang. De hoop is dat we de EPA’s na afloop van de veldconsultatie kunnen valideren – mogelijk na nog enkele bijstellingen of aanscherpingen. Gevalideerde EPA’s worden overgedragen aan het College Zorgopleidingen (CZO). Het CZO checkt vervolgens of het ontwikkel- en consultatie- en validatieproces goed is doorlopen en legt deze vervolgens voor aan de Raad van Advies die de EPA’s vaststelt. Vervolgens worden de opleidingseisen door het CZO aangepast en opgeleverd, en daarna kunnen de EPA’s gebruikt worden in de leerroute.

Zie hier het voorstel met wijzigingen

Uitnodiging

We nodigen u uit voor deze – online – veldconsultatie op dinsdag 19 maart a.s. van 16 tot 17.00 uur.  Aanmelden voor deelname kan via info@epa-expertisecentrum.nl. Na uw aanmelding ontvangt u de EPA’s, een korte enquête en een deelnamelink. Het beoordelen van de EPA’s en het invullen van de enquête is een voorwaarde voor deelname aan de veldconsultatie. Graag ontvangen we de ingevulde enquête uiterlijk op vrijdag 15 maart a.s. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)