Herziening visitatiesystematiek

  • 4 februari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Dialyse & Nefrologie

Van visitatiestellingen tot normensystematiek

Van visitatiestellingen tot normensystematiek

Beste leden,

Op verzoek van het bestuur heeft de commissie herziening visitatiestellingen een artikel geschreven over de aanstaande verandering van ons certificerings-/visitatieproces en de normen. In de komende maanden gaat er een stemming plaatsvinden over deze veranderingen. Om die reden verzoeken wij jullie met klem dit artikel te lezen en als er vragen zijn deze te stellen aan de schrijvers van het artikel.

Wij bedanken de gehele commissie, in het bijzonder onze leden Ria, Jolanda en Petra voor hun grote inzet.

Namens het bestuur
Jacqueline van der Vuurst Voorzitter V&VN dialyse en nefrologie

In Nederland is de kwaliteit van de dialysezorg op hoog niveau. Deze conclusie kunnen we wel trekken na ruim 15 jaar gezamenlijk visiteren en certificeren. Toch is het tijd voor vernieuwing. De noodzaak daartoe is gebleken uit evaluaties en geluiden vanuit het veld. Welke problemen moet een vernieuwde normensystematiek gaan oplossen en hoe gaat dat eruitzien? Betekent het meer werk voor de professionals of juist niet? Tijd voor verheldering.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!