Advies werkgroep MBO - HBO functiedifferentiatie

  • 31 januari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Dialyse & Nefrologie

Naar aanleiding ontwikkelingen “Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020” en “Toekomstbestendige beroepen in de V&V” verpleegkundigen en verzorgenden heeft het als bestuur het initiatief genomen om een werkgroep te formeren met de volgende opdracht:

  • Onderzoek en advies geven, vanuit de NVZ functieprofielen en het expertisegebied welke competenties verpleegkundigen nodig hebben voor de zorg van de verschillende patiëntengroepen en de verschillende ontwikkelingen binnen de nierfalen zorg.
  • Een advies van een optimale functiemix (MBO- HBO) met specialisatie dialyse voor de nierfalenzorg op grond van competenties.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!