Maart 2020

 • Medicatie HD-patienten
 • Dossier mond(zorg)
 • GOLD-studie. Het geriatrisch assessment
 • Taxi voor patiënt? 'Nog 116 wachtenden voor u'

December 2019

 • Nieuwe ontwikkelingen op het congres van EDTNA-ERCA in Praag
 • Dialysehypotensie in vogelvlucht
 • Praatplaat nierschade helpt bij keuze voor behandeling
 • Eiwitbeperking bij niet-diabetische chronische nierschade

September 2019

In dit nummer:

 • Een robot als collega op de dialyseafdeling van het Albert Schweitzerziekenhuis
 • Psychosociale zorg voor patiënten met een nierziekte
 • Toename van gewicht bij peritoneale dialyse
 • Groepsvoorlichting bij nierfuntievervangende therapie

Juni 2019

In dit nummer:

 • Zon, zee, zorg Wat is er nodig voor vakantiedialyse?
 • Diabetes en dialyse: bekijk de zorgpaden
 • Waarom is de ladderaanpriktechniek zo belangrijk?
 • Nieuwe ontwikkelingen in de vaattoegang

Maart 2019

In dit nummer:

 • Een kijkje op de afdeling Dialyse van OLVG locatie Oost
 • De toekomst van visitatie en certificering
 • Heeft Kalium een gunstig effect op nierschade?
 • HCV transmissie bij dialyse