In Nederland hanteren alle dialysecentra het kwaliteitssysteem voor de dialyse. Voor alle actuele informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de site van Nefrovisie