Expertise A

Expertisegebied Dialyseverpleegkundige

Het Expertisegebied dialyseverpleegkundige, zoals beschreven in dit document, is een bijlage bij het beroepsprofiel van de verpleegkundige. Het Expertisegebied beschrijft de aanvullende, specifieke kennis en vaardigheden die verpleegkundigen in de zorg voor de dialyse – en nefrologiepatiënten nodig hebben.

Beroepscode

Beroepscode Verpleegkundigen en Verzorgenden

Aangezien verpleegkundigen en verzorgenden op verschillende terreinen actief zijn en verschillende bevoegdheden en taken hebben, zijn sommige artikelen mogelijk niet op jou van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat de artikelen voor anderen in de beroepsgroepen wel van belang zijn, staan ze in de Beroepscode