De diabeteszorgverlener onderscheidt zich doordat zij haar handelen baseert op het ‘Beroepsdeelprofiel diabetesverpleegkundige’ en daardoor kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg verleent.

Diabeteszorg is complexe zorg, waaronder het ondersteunen van zelfmanagement van mensen met diabetes met preventie als centrale opdracht.

Onze primaire taak is het delen van opgedane kennis en ontwikkelde expertise voor kwalitatief hoogwaardige zorg. 

Door lid te zijn van V&VN Diabeteszorg zorg je dat de afdeling sterk en groot blijft en daarmee een belangrijk aanspreekpunt is voor overheid en stakeholders in de zorg rond diabetes mellitus. 

Een lidmaatschap van V&VN Diabeteszorg draagt ertoe bij dat je als verpleegkundige steeds op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen en de stand van zaken m.b.t. professionalisering van je eigen beroep.