Richtlijnmodules Diabetes mellitus type 1

  • 21 december 2021
  • Nieuwsbericht
  • Diabeteszorg
V&VN Diabeteszorg Websiteshutterstock 1464743105

V&VN Diabeteszorg is betrokken geweest bij de ontwikkeling van 2 nieuwe richtlijnmodules die ontwikkeld zijn als aanvulling op de huidige richtlijn Diabetes Mellitus type 1 en onlangs gepubliceerd zijn. De eerste module beschrijft de mogelijkheden voor glucose zelfmanagement door mensen met type 1 diabetes. De tweede module gaat over het inzetten van SGLT-2 remmers voor het reguleren van het glucosepeil.

Sytze van Dam, internist en een van de werkgroepvoorzitters: ‘Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, en spelen een steeds belangrijkere rol bij de behandeling van DM1. Het was daarom tijd voor een nieuwe richtlijnmodule op het gebied van glucose zelfmanagement. Met deze module willen we bruikbare handvatten bieden bij het kiezen van de meest geschikte behandeling. Hierbij is het van belang dat vooraf goed wordt besproken welke individuele behandeldoelen gehaald zouden moeten worden, en welke voorwaarden gelden voor het behandelteam en de patiënt.’ 

Glucose zelfmanagement  
In deze nieuwe richtlijnmodule wordt de toegevoegde waarde van flash glucose monitoring (FGM), continue glucose monitoring (CGM) en semi-closed loop systemen besproken. Met dergelijke glucosesensoren wordt de glucoseconcentratie in het onderhuids weefsel elke 5 tot 15 minuten bijgehouden. Dit geeft meer inzicht in de regulatie dan vingerprikken en maakt anticiperen op mogelijke veranderingen eenvoudiger. Met zogenaamde semi-closed loop systemen stuurt de glucosesensor de insulinetoediening via een pomp op basis van (verwachte) stijgingen en dalingen van de glucosewaarde. Er wordt aanbevolen om de keuze voor de methode van glucosecontrole en insulinebehandeling in nauwe samenspraak met het diabetesbehandelteam en de patiënt te bepalen. Hierbij spelen kwaliteit van leven en praktische aspecten van diabetesregulatie een belangrijke rol.   

Gebruik van SGLT-2 remmers 
Ook is er een module ontwikkeld over de mogelijke rol die SGLT-2 remmers kunnen hebben in de behandeling van mensen met DM1. Op basis van alle bevindingen wordt aanbevolen om SGLT-2 remmers niet standaard te gebruiken. Wel zouden deze middelen overwogen kunnen worden in uitzonderlijke situaties, waar overige behandelopties zijn uitgeput. Denk hierbij aan (zeer) slecht ingestelde diabetes en frequente ernstige hypoglykemieën.  

Richtlijnmodules Diabetes mellitus type 1

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)