Jongerenvraagbaak diabetes – doe mee aan de enquete!

  • 11 maart 2021
  • Nieuwsbericht
  • Diabeteszorg

Op verzoek van VWS voert de NDF een verkenning uit naar het idee van een Jongerenvraagbaak diabetes. VWS en politiek zijn geïnteresseerd in het idee omdat men zich ernstig zorgen maakt over de onaanvaardbaar grote verschillen in maatschappelijk toekomstperspectief tussen jongeren zonder en met een chronische aandoening. De afgelopen maanden is een enquête gehouden onder de doelgroep, bedoeld om een beter beeld te krijgen van niet zorg gerelateerde hulpvragen van jeugdigen met diabetes tijdens sleutelmomenten in hun leven en hoe zij daarmee omgaan.

Meer dan 600 jongeren hebben de enquête ingevuld. Op dit moment wordt hard gewerkt aan verwerking van de respons. Vermeldenswaard is dat maar liefst 60 jongeren lieten weten dit zo’n belangrijk concept te vinden dat ze er voor openstaan om bij de ontwikkeling betrokken te blijven.

In het kader van de verkenning wil men ook een beeld krijgen van hoe diabetesverpleegkundigen omgaan met vragen van jongeren die niet direct aansluiten bij de rol van de DVK. Om wat voor vragen gaat het, hoe gaat men daarmee om. Bij deze de oproep om mee te werken aan de verkenning door de online enquete in te vullen:

 

Online enquete

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)