Flash Glucose Monitoring (FGM) in het basispakket

  • 23 december 2019
  • Nieuwsbericht
  • Diabeteszorg

Het gebruik van FGM moet worden gekoppeld aan concrete behandeldoelen en evaluatiemomenten. Verder moet iemand zich laten trainen in het juiste gebruik van FGM en in staat zijn de data goed te interpreteren en daarnaar te handelen. De kwaliteitseisen worden de komende tijd verder uitgewerkt tot uniforme criteria.

Op 20 december heeft er een overleg plaatsgevonden met diverse stakeholders en Zorgverzekeraars Nederland over aanpassingen aan het aanvraagformulier. Wij zetten de wijzigingen voor u op een rij. Wat is er gewijzigd?

  1. Alle patiënten met Diabetes Mellitus type 1 die behandeld worden met insuline komen in aanmerking voor flash glucose monitoring.
  2. Patiënten met Diabetes Mellitus type 1 die behandeld worden met insulinepomptherapie komen ook in aanmerking voor vergoeding van flash glucose monitoring (dus ook de 640G insulinepomp van firma Medtronic).
  3. Bij het gebruik van een insulinepomp waarbij de rt-CGM expliciet onderdeel uitmaakt van die toepassing kan er geen aanspraak op FGM gemaakt worden (hybride closed loop zoals Medtronic Minimed 670G insulinepomp).
  4. Patiënten met Diabetes Mellitus type 2 die behandeld worden met een intensief insulineschema hebben recht op flash glucose monitoring. De definitie van intensief insulineschema staat nu vermeld op het aanvraagformulier (4x of meer per dag insuline injecteren of een insulinepomp gebruiken).
  5. Het ZN-formulier is op volgende punten aangepast:

- De term meetfrequentie is gewijzigd in scanfrequentie.
- De FAQ is aangepast.

Patiënten die binnen een van deze groepen vallen komen in de aanmerking voor de freestyle libre vanaf 10 december 2019.

Het nieuwe aanvraagformulier kun je vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)