FGM in basispakket voor verzekerden met diabetes met intensieve insulinebehandeling

  • 12 december 2019
  • Nieuwsbericht
  • Diabeteszorg

Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft op 12 december bepaald dat Flash Glucose Monitoring (FGM) in het basispakket komt. FGM is nu onder voorwaarden beschikbaar voor verzekerden met een intensief insulineschema én die daarom ten minste 4x moeten vingerprikken.

Het gebruik van FGM moet worden gekoppeld aan concrete behandeldoelen en evaluatiemomenten. Verder moet iemand zich laten trainen in het juiste gebruik van FGM en in staat zijn de data goed te interpreteren en daarnaar te handelen. De kwaliteitseisen worden de komende tijd verder uitgewerkt tot uniforme criteria.

Meer informatie en het voorlopige aanvraagformulier dat door zorgverlener en patiënt moet worden ingevuld kun je vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Instructie over het gebruik van de FSL? Ga dan naar: www.myfreestyle.nl/zelfstudie.

Zorgverzekeraars Nederland

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)