Diabetesverpleegkundige voor de Expertisegroep 2e lijn

  • 11 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Diabeteszorg

Diabetesverpleegkundige voor de Expertisegroep 2e lijn

De ontwikkelingen en trends in de diabeteszorg volgen elkaar in een rap tempo op. Om het bestuur hierin te ondersteunen is de werkgroep Expertise 2e lijn in het leven geroepen. Deze werkgroep volgt vooral de ontwikkelingen die van belang zijn voor 1,5 en 2e lijns-diabeteszorg.

De werkgroep bestaat uit 5 mensen. In principe is de zittingstermijn drie jaar. De expertisegroep komt twee keer per jaar bij elkaar voor overleg. De overige contacten zijn voornamelijk via de e-mail.

De belangrijkste taak bestaat uit het beoordelen en becommentariëren van interne en extern producten, richtlijnen en inhoudelijke documenten waar V&VN Diabeteszorg voor wordt benaderd. Hierdoor zit je vooraan in de ontwikkelingen. Daarnaast wordt op verzoek van het bestuur informatie gegeven over actuele zaken die zich in de 2e lijnszorg voordoen.

Als je het leuk vindt om proactief met de diabeteszorg aan de gang te gaan en zo mogelijk daar invloed op uit te oefenen, is dit zeker iets voor jou.
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Joke Preesman,
tel. 06-30667843 of via mail joke@preesman.net

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)