Algemene Ledenvergadering

  • 5 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Diabeteszorg

Algemene Ledenvergadering van de afdeling Diabeteszorg

Hierbij nodigen we je van harte uit voor onze (digitale) Afdelingsledenvergadering 2020 van V&VN Diabeteszorg op

Maandag 5 oktober 2020 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Via Microsoft Teams

Door de drukte rond Covid-19 hebben we in het voorjaar geen ledenvergadering kunnen en willen organiseren. Hoewel het nog niet zeker is hoe de toekomst er uitziet willen wij toch graag jullie stem horen en inspraak geven over afdelingszaken.

Graag zouden we jullie voor onze ledenvergadering in het mooie nieuwe kantoor van V&VN ontvangen, maar wij werken allemaal met heel kwetsbare patiënten. Daarom vinden we het niet verantwoord om nu een fysieke ledenvergadering te organiseren. De ledenvergadering vindt dan ook digitaal plaats. Inmiddels hebben we allemaal wat ervaring opgedaan in digitale bijeenkomsten en we hopen dat er nu ook veel leden zijn die een uurtje van hun tijd vrij willen maken om met ons de zaken in de afdeling Diabeteszorg te bespreken.

Een digitale vergadering werkt wel een beetje anders dan een fysieke:

-        Graag vernemen we uiterlijk 28 september via diabeteszorg@venvn.nl of je deel wilt nemen aan de vergadering. Je ontvangt dan van ons per mail de bevestiging met daarin een link en de instructies hoe je moet inloggen.

-        Buitengewone leden zijn net als anders ook welkom, maar zij hebben geen stemrecht en mogen alleen het woord voeren nadat de voorzitter ze daartoe heeft uitgenodigd.

-        De agenda en de bijbehorende stukken vind je in een link hieronder. De ervaring leert dat een digitale bijeenkomst niet altijd iedereen voldoende ruimte kan bieden om haar/zijn zegje te doen, dus we vragen je om vooraf  je vragen in te dienen via diabeteszorg@venvn.nl. Het bestuur zal zijn best doen je daar ook via de mail antwoord op te geven en daar eventueel in de vergadering kort verslag van te doen. Uiteraard zal er tijdens de vergadering ook nog ruimte geboden worden voor vragen.

-        Op voorstellen die zijn geagendeerd kunnen bij het bestuur amendementen worden ingediend via diabeteszorg@venvn.nl. Het amendement dient door ten minste 10 gewone leden te worden ondersteund.

-        Gezien het bijzondere karakter van een digitale vergadering is het stemmen via volmacht deze keer niet mogelijk.

We zouden het zeer op prijs stellen als jij ook jouw stem wilt laten horen. Je bent van harte welkom.

Het bestuur van V&VN Diabeteszorg

 

Polly van der Loop
Secretaris V&VN Diabeteszorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.