Word ook lid!

De voordelen van je lidmaatschap bij de afdeling Diabeteszorg zijn:

  • vier maal per jaar het tijdschrift Diabetes Pro;
  • korting op het tweejaarlijkse congres van V&VN Diabeteszorg;
  • netwerken voor uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s;
  • digitale nieuwsbrief;
  • gebruikmaken van onze samenwerking met https://diabetesgeneeskunde.nl/ voor een keur aan informatie over diabetes, flitscolleges, e-learnings en de kennisbank;
  • sterk gereduceerde prijzen voor beroepsinhoudelijke bij- en nascholingen;
  • inspraak op het beleid van V&VN Diabeteszorg tijdens de afdelingsvergaderingen;
  • V&VN Diabeteszorg is lid van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), en daardoor direct en indirect in het hele Nederlandse diabetesveld in nationale en internationale diabetesgremia vertegenwoordigd.   

 

Aanvullend lidmaatschap