De scholingscommissie begeleidt onder andere inhoudelijk de door de afdeling te organiseren scholingen en adviseert het bestuur daarover. Vergoeding van vacatiegeld en reiskosten.
Vergaderfrequentie ca. vier keer per jaar.