De diabeteszorgverlener vervult de regierol in de zorgverlening aan mensen met diabetes mellitus. Kwalitatief hoogwaardige zorg is doelmatige zorg, die gebaseerd is op erkende richtlijnen en standaarden en mede afhankelijk van de diabeteszorgverlener die zich onderscheidt vanwege zijn/haar specifieke expertise op het gebied van diabetes(zorg).

De leden van V&VN Diabeteszorg leveren die kwalitatief hoogwaardige en complexe zorg en zijn de coach van de patiënt bij het versterken van zijn zelfmanagementvaardigheden met preventie als centrale opdracht. 

Daarvoor hebben we de volgende strategische keuzes gemaakt: 

  • Professionalisering van de diabeteszorgverlener
  • Maatschappelijke positie versterken van de diabeteszorgverlener
  • Actieve dialoog met (potentiële) leden
  • Betrouwbare dienstverlening aan de leden
  • Een slagvaardige en toekomstbestendige afdeling met een beleidsvoerend bestuur, ondersteund door actieve vrijwilligers 


Het bestuur van V&VN Diabeteszorg is als volgt samengesteld:

- Mw. S. (Sonja) Goedemondt, waarnemend voorzitter
- Mw. D. (Dominique) Duijker, penningmeester
- Mw. F. (Femke) Tillemans - de Jong, bestuurslid

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden om het huidige bestuur te versterken. Heb jij interesse? Neem dan contact op via diabeteszorg@venvn.nl.