Online DiabetesDebat

  • 3 november 2021
  • Evenement
  • Diabeteszorg
Diabetesdebat

Schrijf u in voor het online DiabetesDebat!

Beste collega, 

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat de behandeling van diabetes een reuzensprong vooruit maakte. In 1921 lukte het de Canadese arts-onderzoeker Frederick Banting (1891-1941) en diens assistent Charles Best (1899-1978) als eerste insuline te isoleren. In januari 1922 dienen zij de insuline toe aan de doodzieke, 14-jarige Leonard Thompson die hierdoor de eerste diabetespatiënt wordt die dankzij insuline in leven blijft. Hij overlijdt in 1935 aan een longontsteking. Sindsdien hebben de ontwikkelingen in het diabetesveld uiteraard niet stilgestaan.

Ter ere van het eeuwfeest van insuline organiseren we op 3 november een (online) debat over de huidige diabeteszorg en de uitdagingen daarin voor de nabije toekomst.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere de toegang tot nieuwe technologieën (wie, wanneer, en wat levert het op?), de plaats van ‘diabeteszorg op afstand’ (wie bepaalt of, wanneer en hoe er controle nodig is?) en de vraag welke rol insuline zal spelen in de toekomst?

Bij elk onderwerp gaan deskundigen uit diverse disciplines met elkaar in discussie waarbij u als toehoorder natuurlijk ook uw mening kunt laten horen. Ook kunt u zelf een onderwerp aandragen voor de discussie. De deskundigen zijn o.a.

·        Jaap van Soest, Kaderhuisarts hart- en vaatziekten en diabetes
·        Dr. Henk-Jan Aanstoot, Diabetoloog en oprichter Diabeter
·        Prof. dr. Cees Tack, Hoogleraar Interne Geneeskunde
·        Iris de Vries,Voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl en Huisarts
·        Henny Nouwen, Diabetesverpleegkundige IJsselland ziekenhuis
·        Eric van der Hijden, strategisch beleidsadviseur, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis
·        Vertegenwoordiging vanuit Diabetes Vereniging Nederland

Het debat wordt geleid door Peter van der Geer (oprichter van Debat.nl). Kortom, een mooie gelegenheid om niet alleen stil te staan bij de verworvenheden in de diabeteszorg van de afgelopen honderd jaar maar vooral een gelegenheid om samen kritisch naar de ontwikkelingen van de (nabije) toekomst te kijken

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvPO, KNMG, V&VN en KNMP 
 

Inschrijven

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!