CV&V projecten

Op deze site vind u alle informatie omtrent de CV&V en V&VN projecten.

Project 2

Procedure ‘Verschil van Mening’ continentiehulpmiddelen van start.

Het Platform Continentie Hulpmiddelen, in samenspraak met patiënten, verpleegkundigen, leveranciers, producenten, apothekers en zorgverzekeraars heeft afgesproken een oplossing te willen bieden voor situaties in de eerste lijn waarbij een verschil van mening ontstaat over continentie-hulpmiddelen. De opzet is om in zo’n geval een onafhankelijk advies te vragen aan een Regionaal Incontinentie Forum (RIF). Voor het realiseren en uitvoeren van een dergelijk advies is een procedure ontworpen. In een pilot wordt vanaf half oktober deze in de praktijk getoetst.

Lees meer

Is digitale zorg in de wijkverpleging belangrijker dan ooit sinds COVID-19?

Bent u werkzaam als verzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of teamleider/leidinggevende in de wijkverpleging? Dan nodigen wij u uit om een korte, online vragenlijst in te vullen over digitale zorg, oftewel eHealth, in de wijkverpleging. Invullen duurt maximaal 15 minuten en is volledig anoniem. U kunt de vragenlijst tot 13 juli 2020 invullen via de link.

Laat uw stem horen!

Oproep voor onderzoek 'Knelpuntenanalyse vervuilde huishoudens'

Gezocht: verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, die willen praten over hun ervaringen met cliënten in vervuilde huishoudens.

Aanmelden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!