Toolbox indicatieproces

  • 15 september 2020
  • Nieuwsbericht
  • Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden

Toolbox indicatieproces

Wat kun je met deze toolbox doen?
De toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag - en behoefte van de cliënt(systeem) als onderdeel van het verpleegkundig proces. De toolbox is ondersteunend, niet verplichtend. De hulpmiddelen in de toolbox zijn geen doel op zich, maar dienen te ondersteunen bij de onderbouwing van de indicatie. De toolbox kan worden ingezet bij het verzamelen van gegevens, de eerste fase van het verpleegkundig proces, om te komen tot een verpleegkundige diagnose. Ook kunnen de hulpmiddelen uit de toolbox worden gebruiken bij het herindiceren of evalueren van zorg.

Lees meer

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!