Procedure ‘Verschil van Mening’ continentiehulpmiddelen van start.

  • 2 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden

Procedure ‘Verschil van Mening’ continentiehulpmiddelen van start.

Het Platform Continentie Hulpmiddelen, in samenspraak met patiënten, verpleegkundigen, leveranciers, producenten, apothekers en zorgverzekeraars heeft afgesproken een oplossing te willen bieden voor situaties in de eerste lijn waarbij een verschil van mening ontstaat over continentie-hulpmiddelen. De opzet is om in zo’n geval een onafhankelijk advies te vragen aan een Regionaal Incontinentie Forum (RIF). Voor het realiseren en uitvoeren van een dergelijk advies is een procedure ontworpen. In een pilot wordt vanaf half oktober deze in de praktijk getoetst.

Lees meer

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.