Internationaal wordt er naar de verschillende CZ-interventies toenemend onderzoek gedaan. De meeste laten enige evidence zien op het niveau van pijn- en angstreductie, stressvermindering en minder onrust. Er zijn verschillende Cochrane reviews voor enkele CZ-interventies bij specifieke klachten (zoals pijn, kanker gerelateerde klachten, preoperatieve angst). Dit is de reden waarom inmiddels 4 CZ-interventies zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen palliatieve zorg (www.oncoline.nl).

In Nederland moet onderzoek binnen de verpleegkundige beroepsgroep nog goed van de grond komen. Wel zijn er al diverse pilotstudies gedaan, zoals naar therapeutic touch bij brandwonden en onrust als gevolg van dementie, geleide visualisatie bij pijn en angst rondom operaties, en diverse CZ-vormen in de palliatieve zorg, die een beeld geven van de mogelijkheden en perspectief bieden voor verder onderzoek. Er is ook in kaart gebracht hoe verpleegkundigen CZ zien en welke behoeften zij hebben voor verdere inbedding.

Momenteel loopt, onder begeleiding van de Commissie Onderzoek van de afdeling CZ, een kwalitatief onderzoek in hospices. Hierbij wordt aan de gast, de familie, vrijwilligers en verpleegkundigen gevraagd wat Complementaire Zorg voor hen betekent. Hun verhalen worden opgeschreven en zullen geanalyseerd worden. We hopen dat hieruit een breed beeld over de waarde van CZ in de kwaliteit van leven naar voren komt. Het is de bedoeling om de uitkomsten in boekvorm te publiceren.

Onderzoek: motiverend en nodig

Onderzoek is vaak de enige weg om een antwoord te krijgen op de veel gestelde vragen: ”Werkt de interventie, worden de bewoners/patiënten er beter van, waarderen zij het, is het effectief, is het in het werk in te passen, verandert de werkbeleving van de staf, waarderen zij het, wat kost het, etc.? Ook als een volledig wetenschappelijk onderzoek niet mogelijk is kunnen zorgverleners toch een bijdrage leveren aan meer inzicht in de complementaire zorg op de afdeling door bijvoorbeeld in samenspraak met HBO opleidingen een eenvoudig onderzoeksproject op te zetten.

Binnen de afdeling CZ proberen we onderzoek te stimuleren en vragen onze leden om goed verslag te leggen van de interventies die gegeven worden. Ook case studies zijn een mogelijkheid om de werking van c.z. te kunnen laten zien. 

Meer over lopende onderzoeken

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)