In 2021 heeft het bestuur van de afdeling besloten om het advies over te nemen van de werkgroep COZIN, geïnitieerd vanuit V&VN afdeling complementaire zorg. 

Op basis van de werksessies, de literatuur en de enquête komt de Werkgroep COZIN tot de conclusie dat een transitie van complementaire zorg naar Integrative nursing voor de V&VN afdeling complementaire zorg niet nodig en ook niet haalbaar is. Niet nodig omdat de praktijk en de leden niet vragen om Integrative nursing als zodanig, maar om een betere inbedding van complementaire interventies. En niet haalbaar omdat een omzetting van complementaire zorg naar Integrative nursing zowel praktisch (naamsverandering) als inhoudelijk (andere insteek scholing, differentiatie tussen verpleegkundigen en verzorgenden) veel vraagt terwijl de ontwikkeling van Integrative nursing nog maar in het beginstadium verkeert. 

De V&VN afdeling complementaire zorg blijft zich inzetten voor de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden die complementaire interventies (willen) toepassen en is zich bewust dat Integrative nursing veel kansen biedt om complementaire zorg beter in te bedden.

Wij zijn ons ervan bewust dat Integrative Nursing veel kansen biedt ter verbreding en inbedding van Complementaire Zorg. Op dit moment is de afdeling​ nog niet in de positie en gelegenheid om dit verder te zelf te initiëren.

De afdeling steunt echter wel de verdere ontwikkeling van Integrative Nursing en stelt een concept definitie beschikbaar. Deze is ontwikkeld door de werkgroep COZIN met input van leden van de afdeling CZ, waarbij zoveel mogelijk de Amerikaanse definitie is gevolgd. De definitie luidt:

 

Integrative nursing is een manier van zijn-weten-doen die de gezondheid en het welzijn stimuleert van personen, families en gemeenschappen door middel van zorgende/helende relaties.  De verpleegkundige maakt gebruik van alle beschikbare evidence bij de keuze van duurzame, traditionele, en nieuw ontstane interventies die heling van de hele persoon en het hele systeem ondersteunen.

(V&VN, afdeling Complementaire Zorg, 2020)

Dit betreft een definitie die nog in ontwikkeling is. De afdeling CZ staat niet garant voor anders gebruik van deze definitie en/ of de aanpassing van de tekst door derden. Bronvermelding is vereist bij gebruik van concept definitie.

V&VN, afdeling Complementaire Zorg. (17 september 2020). Concept definitie Integrative Nursing. Complementaire Zorg. Van https://www.venvn.nl/afdelingen/complementaire-zorg/onderzoek/concept-definitie-integrative-nursing/

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)